Sukhoi Superjet 100-95

SU95

항공편 활동
 • 17 6월
  SU6426
  26m 이내 출발 추정
  11:45MSK
  Volgograd (VOG)
  13:45MSK
  Moscow (SVO)
  02h00m
  SU95
  500 NM
  Scheduled
  11:45
  26분 이내
  Estimated
  13:45
  2시간 이내
 • 17 6월
  A46057
  21m 이내 예정됨
  12:40GMT+04:00
  Astrakhan (ASF)
  15:30YEKT
  Ufa (UFA)
  01h50m
  SU95
  580 NM
 • 17 6월
  SU6752
  16m 이내 예정됨
  11:35TRT
  Antalya (AYT)
  13:40MSK
  Sochi (AER)
  02h05m
  SU95
  575 NM
 • 17 6월
  SU6424
  16m 이내 출발 추정
  13:35YEKT
  Ufa (UFA)
  14:25MSK
  St. Petersburg (LED)
  02h50m
  SU95
  884 NM
  Scheduled
  13:35
  16분 이내
  Estimated
  14:25
  3시간 이내
 • 17 6월
  SDM6752
  16m 이내 출발 추정
  11:35TRT
  Antalya (AYT)
  13:32MSK
  Sochi (AER)
  01h57m
  RA-89064 (SU95)
  575 NM
  Estimated
  11:35
  16분 이내
  Estimated
  13:32
  2시간 이내
 • 17 6월
  SU6006
  11m 이내 출발 추정
  11:30MSK
  Moscow (VKO)
  13:00MSK
  St. Petersburg (LED)
  01h30m
  SU95
  338 NM
  Scheduled
  11:30
  11분 이내
  Estimated
  13:00
  2시간 이내
 • 17 6월
  IO9588
  11m 이내 예정됨
  17:30YAKT
  Mirny (MJZ)
  18:15IRKT
  Irkutsk (IKT)
  01h45m
  SU95
  689 NM
 • 17 6월
  SU6215
  11m 이내 출발 추정
  11:30MSK
  Moscow (SVO)
  12:55MSK
  St. Petersburg (LED)
  01h25m
  SU95
  324 NM
  Estimated
  11:30
  11분 이내
  Estimated
  12:55
  2시간 이내
 • 17 6월
  SU6168
  11m 이내 출발 추정
  11:30MSK
  St. Petersburg (LED)
  13:00MSK
  Moscow (SVO)
  01h30m
  SU95
  324 NM
  Estimated
  11:30
  11분 이내
  Estimated
  13:00
  2시간 이내
 • 17 6월
  IO5761
  11m 이내 출발 추정
  11:30MSK
  Sochi (AER)
  13:16TRT
  Istanbul (IST)
  01h46m
  RA-89034 (SU95)
  514 NM
  Estimated
  11:30
  11분 이내
  Estimated
  13:16
  2시간 이내
 • 17 6월
  A45026
  6m 이내 출발 추정
  11:25IDT
  Tel Aviv (TLV)
  14:03MSK
  Sochi (AER)
  02h38m
  RA-89189 (SU95)
  728 NM
  Estimated
  11:25
  6분 이내
  Estimated
  14:03
  3시간 이내
 • 17 6월
  SU6324
  6m 이내 출발 추정
  10:25EET
  Kaliningrad (KGD)
  13:25MSK
  St. Petersburg (LED)
  02h00m
  SU95
  430 NM
  Scheduled
  10:25
  6분 이내
  Estimated
  13:25
  2시간 이내
 • 17 6월
  WZ1919
  1m 이내 예정됨
  11:20MSK
  Makhachkala (MCX)
  12:50MSK
  Sochi (AER)
  01h30m
  SU95
  339 NM
 • 17 6월
  A46050
  1m 이내 예정됨
  13:20YEKT
  Ufa (UFA)
  14:25MSK
  Mineralnye Vody (MRV)
  03h05m
  SU95
  794 NM
 • 17 6월
  SU6342
  1m 이내 출발 추정
  11:20MSK
  Murmansk (MMK)
  13:10MSK
  St. Petersburg (LED)
  01h50m
  SU95
  543 NM
  Scheduled
  11:20
  1분 이내
  Estimated
  13:10
  2시간 이내
 • 17 6월
  RA-89070
  라이브
  RA-89070 (SU95)
 • 17 6월
  YC221
  2h 5m 이내 착륙 예정
  13:14YEKT
  Yekaterinburg (SVX)
  15:24YEKT
  Novy Urengoy (NUX)
  02h09m
  RA-89073 (SU95)
  715 NM
  Departed
  13:14
  4분 전
  Estimated
  15:24
  2시간 이내
 • 17 6월
  A46113
  3m 전 예정됨
  11:15MSK
  Mineralnye Vody (MRV)
  14:10MSK
  Kaluga (KLF)
  02h55m
  SU95
  673 NM
 • 17 6월
  SU6075
  예측 출발시간 3m 전
  11:15MSK
  Moscow (SVO)
  13:50GMT+04:00
  Ulyanovsk (ULV)
  01h35m
  SU95
  385 NM
  Estimated
  11:15
  3분 전
  Estimated
  13:50
  2시간 이내
 • 17 6월
  WZ1369
  3m 전 예정됨
  12:15SAMT
  Samara (KUF)
  15:00GET
  Tbilisi (TBS)
  02h45m
  SU95
  741 NM
 • 17 6월
  SU6610
  8m 전 예정됨
  18:10VLAT
  Khabarovsk (KHV)
  19:45VLAT
  Vladivostok (VVO)
  01h35m
  SU95
  333 NM
 • 17 6월
  A46154
  현황 N/A
  RA-89180 (SU95)
  174 NM
 • 17 6월
  A45080
  2h 49m 이내 착륙 예정
  12:02AZT
  Baku (GYD)
  13:07MSK
  Sochi (AER)
  02h05m
  RA-89094 (SU95)
  485 NM
  Departed
  12:02
  15분 전
  Estimated
  13:07
  2시간 이내
 • 17 6월
  SU6724
  13m 전 예정됨
  14:05ALMT
  Astana (NQZ)
  18:30KRAT
  Krasnoyarsk (KJA)
  03h25m
  SU95
  807 NM
 • 17 6월
  SU6105
  예측 출발시간 18m 전
  11:00MSK
  St. Petersburg (LED)
  13:00MSK
  Nizhny Novgorod (GOJ)
  02h00m
  SU95
  479 NM
  Estimated
  11:00
  18분 전
  Estimated
  13:00
  2시간 이내
 • 17 6월
  IO469
  18m 전 예정됨
  11:00MSK
  Moscow (DME)
  15:30AZT
  Baku (GYD)
  03h30m
  SU95
  1018 NM
 • 17 6월
  SU6009
  예측 출발시간 18m 전
  11:00MSK
  St. Petersburg (LED)
  12:40MSK
  Moscow (VKO)
  01h40m
  SU95
  338 NM
  Estimated
  11:00
  18분 전
  Estimated
  12:40
  1시간 이내
 • 17 6월
  SU6132
  예측 출발시간 18m 전
  11:00MSK
  St. Petersburg (LED)
  12:30MSK
  Moscow (SVO)
  01h30m
  SU95
  324 NM
  Estimated
  11:00
  18분 전
  Estimated
  12:30
  1시간 이내
 • 17 6월
  YC22
  18m 전 예정됨
  13:00YEKT
  Novy Urengoy (NUX)
  14:00YEKT
  Salekhard (SLY)
  01h00m
  SU95
  241 NM
 • 17 6월
  SU6059
  8m 전 출발함
  11:10MSK
  Moscow (SVO)
  12:30MSK
  St. Petersburg (LED)
  01h30m
  RA-89099 (SU95)
  324 NM
  Departed
  11:10
  8분 전
  Estimated
  12:30
  1시간 이내
날짜항공사/운영자항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 17 6월SU6426Volgograd (VOG/URWW)
11:45 MSK
Moscow (SVO/UUEE)
13:45 MSK
SU95 Estimated
02h00m
2024 17 6월A46057Astrakhan (ASF/URWA)
12:40 GMT+04:00
Ufa (UFA/UWUU)
15:30 YEKT
SU95 Scheduled
01h50m
2024 17 6월SU6752Antalya (AYT/LTAI)
11:35 TRT
Sochi (AER/URSS)
13:40 MSK
SU95 Scheduled
02h05m
2024 17 6월SU6424Ufa (UFA/UWUU)
13:35 YEKT
St. Petersburg (LED/ULLI)
14:25 MSK
SU95 Estimated
02h50m
2024 17 6월SDM6752Antalya (AYT/LTAI)
11:35 TRT
Sochi (AER/URSS)
13:32 MSK
SU95 (RA-89064)Estimated
01h57m
2024 17 6월SU6006Moscow (VKO/UUWW)
11:30 MSK
St. Petersburg (LED/ULLI)
13:00 MSK
SU95 Estimated
01h30m
2024 17 6월IO9588Mirny (MJZ/UERR)
17:30 YAKT
Irkutsk (IKT/UIII)
18:15 IRKT
SU95 Scheduled
01h45m
2024 17 6월SU6215Moscow (SVO/UUEE)
11:30 MSK
St. Petersburg (LED/ULLI)
12:55 MSK
SU95 Estimated
01h25m
2024 17 6월SU6168St. Petersburg (LED/ULLI)
11:30 MSK
Moscow (SVO/UUEE)
13:00 MSK
SU95 Estimated
01h30m
2024 17 6월IO5761Sochi (AER/URSS)
11:30 MSK
Istanbul (IST/LTFM)
13:30 TRT
SU95 (RA-89034)Estimated
01h46m
2024 17 6월A45026Tel Aviv (TLV/LLBG)
11:25 IDT
Sochi (AER/URSS)
14:20 MSK
SU95 (RA-89189)Estimated
02h38m
2024 17 6월SU6324Kaliningrad (KGD/UMKK)
10:25 EET
St. Petersburg (LED/ULLI)
13:25 MSK
SU95 Estimated
02h00m
2024 17 6월WZ1919Makhachkala (MCX/URML)
11:20 MSK
Sochi (AER/URSS)
12:50 MSK
SU95 Scheduled
01h30m
2024 17 6월A46050Ufa (UFA/UWUU)
13:20 YEKT
Mineralnye Vody (MRV/URMM)
14:25 MSK
SU95 Scheduled
03h05m
2024 17 6월SU6342Murmansk (MMK/ULMM)
11:20 MSK
St. Petersburg (LED/ULLI)
13:10 MSK
SU95 Estimated
01h50m
2024 17 6월
First seen near
Nadym, Russia
SU95 (RA-89070)Live
2024 17 6월YC221Yekaterinburg (SVX/USSS)
13:15 YEKT
Novy Urengoy (NUX/USMU)
15:25 YEKT
SU95 (RA-89073)Est. Arrival 15:24 YEKT
02h09m
2024 17 6월A46113Mineralnye Vody (MRV/URMM)
11:15 MSK
Kaluga (KLF/UUBC)
14:10 MSK
SU95 Scheduled
02h55m
2024 17 6월SU6075Moscow (SVO/UUEE)
11:15 MSK
Ulyanovsk (ULV/UWLL)
13:50 GMT+04:00
SU95 Estimated
01h35m
2024 17 6월WZ1369Samara (KUF/UWWW)
12:15 SAMT
Tbilisi (TBS/UGTB)
15:00 GET
SU95 Scheduled
02h45m
2024 17 6월SU6610Khabarovsk (KHV/UHHH)
18:10 VLAT
Vladivostok (VVO/UHWW)
19:45 VLAT
SU95 Scheduled
01h35m
2024 17 6월A46154Tbilisi (TBS/UGTB)Mineralnye Vody (MRV/URMM)SU95 (RA-89180)Status N/A
2024 17 6월A45080Baku (GYD/UBBB)
12:05 AZT
Sochi (AER/URSS)
13:10 MSK
SU95 (RA-89094)Est. Arrival 13:07 MSK
02h05m
2024 17 6월SU6724Astana (NQZ/UACC)
14:05 ALMT
Krasnoyarsk (KJA/UNKL)
18:30 KRAT
SU95 Scheduled
03h25m
2024 17 6월SU6105St. Petersburg (LED/ULLI)
11:00 MSK
Nizhny Novgorod (GOJ/UWGG)
13:00 MSK
SU95 Estimated
02h00m
2024 17 6월IO469Moscow (DME/UUDD)
11:00 MSK
Baku (GYD/UBBB)
15:30 AZT
SU95 Scheduled
03h30m
2024 17 6월SU6009St. Petersburg (LED/ULLI)
11:00 MSK
Moscow (VKO/UUWW)
12:40 MSK
SU95 Estimated
01h40m
2024 17 6월SU6132St. Petersburg (LED/ULLI)
11:00 MSK
Moscow (SVO/UUEE)
12:30 MSK
SU95 Estimated
01h30m
2024 17 6월YC22Novy Urengoy (NUX/USMU)
13:00 YEKT
Salekhard (SLY/USDD)
14:00 YEKT
SU95 Scheduled
01h00m
2024 17 6월SU6059Moscow (SVO/UUEE)
11:00 MSK
St. Petersburg (LED/ULLI)
12:30 MSK
SU95 (RA-89099)Departed
01h30m

SU95 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기