China Eastern Airlines

CES / MU

항공편
 • 20 6월
  MU5602
  7m 이내 출발 추정
  06:55CST
  Shenyang (SHE)
  10:00CST
  Shanghai (PVG)
  03h05m
  B-6006 (A320)
  636 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  10:00
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU6482
  7m 이내 출발 추정
  06:55CST
  Kunming (KMG)
  09:45CST
  Hangzhou (HGH)
  02h50m
  B-327X (A20N)
  979 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  09:45
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU5929
  7m 이내 출발 추정
  06:55CST
  Kunming (KMG)
  07:50CST
  Zhaotong (ZAT)
  00h55m
  B-5820 (B737)
  141 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  07:50
  1시간 이내
 • 20 6월
  MU5571
  취소
  06:55CST
  Shanghai (SHA)
  08:50CST
  Jinan (TNA)
  01h55m
  B-6560 (A320)
  397 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  08:50
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU6662
  취소
  06:55CST
  Shenzhen (SZX)
  10:10CST
  Beijing, BJ (PKX)
  03h15m
  B-6331 (A321)
  1022 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  10:10
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU5931
  7m 이내 출발 추정
  06:55CST
  Kunming (KMG)
  07:50CST
  Shangri-La (DIG)
  00h55m
  B-5276 (B737)
  238 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  07:50
  1시간 이내
 • 20 6월
  MU6145
  7m 이내 출발 추정
  06:55CST
  Shanghai (PVG)
  10:15CST
  Lijiang (LJG)
  03h20m
  B-32C7 (A20N)
  1163 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  10:15
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU2155
  7m 이내 출발 추정
  06:55CST
  Yulin (UYN)
  07:55CST
  Xianyang (XIY)
  01h00m
  B-32DK (A20N)
  239 NM
  Estimated
  06:55
  7분 이내
  Estimated
  07:55
  1시간 이내
 • 20 6월
  MU6955
  2m 이내 출발 추정
  06:50CST
  Guangzhou (CAN)
  09:20CST
  Xianyang (XIY)
  02h30m
  B-205Y (B738)
  705 NM
  Estimated
  06:50
  2분 이내
  Estimated
  09:20
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU5449
  2m 이내 출발 추정
  06:50CST
  Chongqing (CKG)
  08:20CST
  Kunming (KMG)
  01h30m
  B-8563 (A320)
  341 NM
  Estimated
  06:50
  2분 이내
  Estimated
  08:20
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU6236
  2h 12m 이내 착륙 예정
  06:39CST
  Harbin (HRB)
  09:00CST
  Beijing, BJ (PKX)
  02h10m
  B-6951 (A320)
  569 NM
  Departed
  06:39
  8분 전
  Estimated
  09:00
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU5203
  3h 52m 이내 출발 추정
  09:40CST
  Shanghai (PVG)
  12:15CST
  Liuzhou (LZH)
  02h35m
  B-6926 (A321)
  780 NM
  Estimated
  09:40
  3시간 이내
  Estimated
  12:15
  5시간 이내
 • 20 6월
  MU6497
  3h 57m 이내 착륙 예정
  06:36CST
  Qingdao (TAO)
  09:45CST
  Lijiang (LJG)
  02h55m
  B-325U (A20N)
  1167 NM
  Departed
  06:36
  11분 전
  Estimated
  09:45
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU6523
  2h 17m 이내 착륙 예정
  06:39CST
  Xianyang (XIY)
  09:05CST
  Dongyin, SD (DOY)
  02h15m
  B-9943 (A320)
  521 NM
  Departed
  06:39
  8분 전
  Estimated
  09:05
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU2753
  2m 이내 출발 추정
  06:50CST
  Nanjing (NKG)
  08:25CST
  Changsha (CSX)
  01h35m
  B-8018 (A320)
  363 NM
  Estimated
  06:50
  2분 이내
  Estimated
  08:25
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU2335
  예측 출발시간 2m 전
  06:45CST
  Shanghai (PVG)
  09:30CST
  Xianyang (XIY)
  02h45m
  B-30CY (A20N)
  688 NM
  Estimated
  06:45
  2분 전
  Estimated
  09:30
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU5050
  예측 출발시간 2m 전
  07:45KST
  Seoul (ICN)
  08:10CST
  Yantai (YNT)
  01h25m
  B-6558 (A320)
  242 NM
  Estimated
  07:45
  2분 전
  Estimated
  08:10
  1시간 이내
 • 20 6월
  MU9017
  3h 32m 이내 착륙 예정
  06:35CST
  Shanghai (PVG)
  09:20CST
  Guilin City (KWL)
  02h35m
  B-653V (AJ27)
  717 NM
  Departed
  06:35
  12분 전
  Estimated
  09:20
  3시간 이내
 • 19 6월
  MU2350
  현황 N/A
  B-6346 (A320)
 • 20 6월
  MU5573
  예측 출발시간 7m 전
  06:40CST
  Qingdao (TAO)
  08:30CST
  Shanghai (PVG)
  01h50m
  B-2413 (A320)
  325 NM
  Estimated
  06:40
  7분 전
  Estimated
  08:30
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU6733
  2h 42m 이내 착륙 예정
  06:31CST
  Guangzhou (CAN)
  08:30CST
  Wuhan (WUH)
  01h50m
  B-205X (B738)
  447 NM
  Departed
  06:31
  16분 전
  Estimated
  08:30
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU5620
  3h 7m 이내 착륙 예정
  06:36CST
  Harbin (HRB)
  09:55CST
  Shanghai (PVG)
  03h15m
  B-8119 (A320)
  894 NM
  Departed
  06:36
  11분 전
  Estimated
  09:55
  3시간 이내
 • 20 6월
  MU6378
  예측 출발시간 7m 전
  06:40CST
  Sanya (SYX)
  10:30CST
  Beijing, BJ (PKX)
  03h50m
  B-8406 (A321)
  1325 NM
  Estimated
  06:40
  7분 전
  Estimated
  10:30
  4시간 이내
 • 20 6월
  MU6691
  예측 출발시간 7m 전
  06:40CST
  Chongqing (CKG)
  08:45CST
  Huizhou, GD (HUZ)
  02h05m
  B-8229 (A320)
  586 NM
  Estimated
  06:40
  7분 전
  Estimated
  08:45
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU6321
  1h 11m 이내 착륙 예정
  06:24CST
  Guangzhou (CAN)
  07:59CST
  Wenzhou (WNZ)
  01h55m
  B-5840 (B738)
  491 NM
  Departed
  06:24
  23분 전
  Estimated
  07:59
  1시간 이내
 • 20 6월
  MU2125
  1h 27m 이내 착륙 예정
  06:36CST
  Xianyang (XIY)
  08:15CST
  Wuhan (WUH)
  01h35m
  B-9905 (A321)
  353 NM
  Departed
  06:36
  11분 전
  Estimated
  08:15
  1시간 이내
 • 20 6월
  MU5459
  2h 17m 이내 착륙 예정
  06:30CST
  Shanghai (SHA)
  09:05CST
  Hohhot (HET)
  02h50m
  B-305Y (A20N)
  740 NM
  Departed
  06:30
  17분 전
  Estimated
  09:05
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU5945
  1h 12m 이내 착륙 예정
  06:34CST
  Kunming (KMG)
  08:00CST
  Lancang, YN (JMJ)
  01h20m
  B-6141 (B737)
  236 NM
  Departed
  06:34
  13분 전
  Estimated
  08:00
  1시간 이내
 • 20 6월
  MU6222
  2h 22m 이내 착륙 예정
  06:33CST
  Changsha (CSX)
  09:10CST
  Lanzhou (LHW)
  02h30m
  B-8857 (A320)
  697 NM
  Departed
  06:33
  14분 전
  Estimated
  09:10
  2시간 이내
 • 20 6월
  MU5941
  30m 이내 착륙 예정
  06:24CST
  Kunming (KMG)
  07:18CST
  Xiaguan (DLU)
  01h10m
  B-5282 (B737)
  145 NM
  Departed
  06:24
  23분 전
  Estimated
  07:18
  30분 이내
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 20 6월Shenyang (SHE/ZYTX)
06:55 CST
Shanghai (PVG/ZSPD)
10:00 CST
A320 (B-6006)Estimated
03h05m
2024 20 6월Kunming (KMG/ZPPP)
06:55 CST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
09:45 CST
A20N (B-327X)Estimated
02h50m
2024 20 6월Kunming (KMG/ZPPP)
06:55 CST
Zhaotong (ZAT/ZPZT)
07:50 CST
B737 (B-5820)Estimated
00h55m
2024 20 6월Shanghai (SHA/ZSSS)
06:55 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
08:50 CST
A320 (B-6560)Cancelled
01h55m
2024 20 6월Shenzhen (SZX/ZGSZ)
06:55 CST
Beijing, BJ (PKX/ZBAD)
10:10 CST
A321 (B-6331)Cancelled
03h15m
2024 20 6월Kunming (KMG/ZPPP)
06:55 CST
Shangri-La (DIG/ZPDQ)
07:50 CST
B737 (B-5276)Estimated
00h55m
2024 20 6월Shanghai (PVG/ZSPD)
06:55 CST
Lijiang (LJG/ZPLJ)
10:15 CST
A20N (B-32C7)Estimated
03h20m
2024 20 6월Yulin (UYN/ZLYL)
06:55 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
07:55 CST
A20N (B-32DK)Estimated
01h00m
2024 20 6월Guangzhou (CAN/ZGGG)
06:50 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
09:20 CST
B738 (B-205Y)Estimated
02h30m
2024 20 6월Chongqing (CKG/ZUCK)
06:50 CST
Kunming (KMG/ZPPP)
08:20 CST
A320 (B-8563)Estimated
01h30m
2024 20 6월Harbin (HRB/ZYHB)
06:50 CST
Beijing, BJ (PKX/ZBAD)
09:00 CST
A320 (B-6951)Est. Arrival 09:00 CST
02h10m
2024 20 6월Shanghai (PVG/ZSPD)
06:50 CST
Liuzhou (LZH/ZGZH)
09:25 CST
A321 (B-6926)Estimated
02h35m
2024 20 6월Qingdao (TAO/ZSQD)
06:50 CST
Lijiang (LJG/ZPLJ)
09:45 CST
A20N (B-325U)Est. Arrival 09:45 CST
02h55m
2024 20 6월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:50 CST
Dongyin, SD (DOY/ZSDY)
09:05 CST
A320 (B-9943)Est. Arrival 09:05 CST
02h15m
2024 20 6월Nanjing (NKG/ZSNJ)
06:50 CST
Changsha (CSX/ZGHA)
08:25 CST
A320 (B-8018)Estimated
01h35m
2024 20 6월Shanghai (PVG/ZSPD)
06:45 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
09:30 CST
A20N (B-30CY)Estimated
02h45m
2024 20 6월Seoul (ICN/RKSI)
07:45 KST
Yantai (YNT/ZSYT)
08:10 CST
A320 (B-6558)Estimated
01h25m
2024 20 6월Shanghai (PVG/ZSPD)
06:45 CST
Guilin City (KWL/ZGKL)
09:20 CST
AJ27 (B-653V)Est. Arrival 09:20 CST
02h35m
2024 19 6월First seen near
Xianyang, China
A320 (B-6346)Status N/A
2024 20 6월Qingdao (TAO/ZSQD)
06:40 CST
Shanghai (PVG/ZSPD)
08:30 CST
A320 (B-2413)Estimated
01h50m
2024 20 6월Guangzhou (CAN/ZGGG)
06:40 CST
Wuhan (WUH/ZHHH)
08:30 CST
B738 (B-205X)Est. Arrival 08:30 CST
01h50m
2024 20 6월Harbin (HRB/ZYHB)
06:40 CST
Shanghai (PVG/ZSPD)
09:55 CST
A320 (B-8119)Est. Arrival 09:55 CST
03h15m
2024 20 6월Sanya (SYX/ZJSY)
06:40 CST
Beijing, BJ (PKX/ZBAD)
10:30 CST
A321 (B-8406)Estimated
03h50m
2024 20 6월Chongqing (CKG/ZUCK)
06:40 CST
Huizhou, GD (HUZ/ZGHZ)
08:45 CST
A320 (B-8229)Estimated
02h05m
2024 20 6월Guangzhou (CAN/ZGGG)
06:40 CST
Wenzhou (WNZ/ZSWZ)
08:35 CST
B738 (B-5840)Est. Arrival 07:59 CST
01h55m
2024 20 6월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:40 CST
Wuhan (WUH/ZHHH)
08:15 CST
A321 (B-9905)Est. Arrival 08:15 CST
01h35m
2024 20 6월Shanghai (SHA/ZSSS)
06:40 CST
Hohhot (HET/ZBHH)
09:30 CST
A20N (B-305Y)Est. Arrival 09:05 CST
02h50m
2024 20 6월Kunming (KMG/ZPPP)
06:40 CST
Lancang, YN (JMJ/ZPJM)
08:00 CST
B737 (B-6141)Est. Arrival 08:00 CST
01h20m
2024 20 6월Changsha (CSX/ZGHA)
06:40 CST
Lanzhou (LHW/ZLLL)
09:10 CST
A320 (B-8857)Est. Arrival 09:10 CST
02h30m
2024 20 6월Kunming (KMG/ZPPP)
06:40 CST
Xiaguan (DLU/ZPDL)
07:50 CST
B737 (B-5282)Est. Arrival 07:18 CST
01h10m

China Eastern Airlines 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기