Air Changan

CGN / 9H

항공편
 • 14 7월
  9H8318
  7h 46m 이내 예정됨
  09:20CST
  Dunhuang (DNH)
  11:25CST
  Xianyang (XIY)
  02h05m
  B738
  1385 km
 • 14 7월
  9H8337
  6h 11m 이내 예정됨
  08:45CST
  Xianyang (XIY)
  10:40CST
  Changsha (CSX)
  01h55m
  B738
  815 km
 • 14 7월
  9H6033
  5h 16m 이내 예정됨
  07:50CST
  Xianyang (XIY)
  11:00CST
  Huizhou, GD (HUZ)
  03h10m
  B738
  1389 km
 • 14 7월
  9H8469
  5h 56m 이내 예정됨
  07:30CST
  Guiyang (KWE)
  09:45CST
  Nanjing (NKG)
  02h15m
  B733
  1306 km
 • 14 7월
  9H8327
  5h 31m 이내 예정됨
  07:05CST
  Xianyang (XIY)
  08:35CST
  Yichang (YIH)
  01h30m
  B738
  503 km
 • 14 7월
  9H8305
  5h 31m 이내 예정됨
  07:05CST
  Xianyang (XIY)
  09:15CST
  Kunming (KMG)
  02h10m
  B738
  1181 km
 • 14 7월
  9H8411
  4h 11m 이내 예정됨
  06:45CST
  Xianyang (XIY)
  08:55CST
  Huaihua (HJJ)
  02h10m
  B738
  784 km
 • 14 7월
  9H8347
  4h 11m 이내 예정됨
  06:45CST
  Xianyang (XIY)
  10:40CST
  Korla (KRL)
  03h55m
  B738
  2127 km
 • 14 7월
  9H8355
  4h 6m 이내 예정됨
  06:40CST
  Xianyang (XIY)
  11:25CST
  Kashgar (KHG)
  04h45m
  B738
  2946 km
 • 14 7월
  9H8435
  4h 1m 이내 예정됨
  06:35CST
  Guiyang (KWE)
  10:25CST
  Shenyang (SHE)
  03h50m
  B738
  2268 km
 • 14 7월
  9H8391
  4h 1m 이내 예정됨
  06:35CST
  Xianyang (XIY)
  08:25CST
  Guiyang (KWE)
  01h50m
  B733
  899 km
 • 14 7월
  9H8387
  4h 46m 이내 예정됨
  06:20CST
  Xianyang (XIY)
  08:25CST
  Qingdao (TAO)
  02h05m
  B738
  1049 km
 • 14 7월
  9H8329
  4h 46m 이내 예정됨
  06:20CST
  Xianyang (XIY)
  08:55CST
  Beihai (BHY)
  02h35m
  B738
  1437 km
 • 14 7월
  9H8317
  4h 36m 이내 예정됨
  06:10CST
  Xianyang (XIY)
  08:35CST
  Dunhuang (DNH)
  02h25m
  B738
  1385 km
 • 14 7월
  9H8404
  4h 31m 이내 예정됨
  06:05CST
  Guiyang (KWE)
  07:40CST
  Xianyang (XIY)
  01h35m
  B738
  899 km
 • 13 7월
  9H8403
  9m 전 착륙함
  00:56CST
  Xianyang (XIY)
  02:24CST
  Guiyang (KWE)
  01h27m
  B-1161 (B738)
  899 km
  Departed
  00:56
  2시간 전
  Arrived
  02:24
  9분 전
 • 13 7월
  9H8416
  2h 20m 전 착륙함
  22:22CST
  Tangshang, HE (TVS)
  00:12CST
  Xianyang (XIY)
  01h50m
  B-5180 (B738)
  1008 km
  Departed
  22:22
  4시간 전
  Arrived
  00:12
  2시간 전
 • 13 7월
  9H6018
  3h 39m 전 착륙함
  22:37CST
  TEN
  23:53CST
  Xianyang (XIY)
  01h16m
  B-1163 (B738)
  732 km
  Departed
  22:37
  4시간 전
  Arrived
  23:53
  3시간 전
 • 13 7월
  9H8392
  2h 6m 전 착륙함
  22:48CST
  Guiyang (KWE)
  00:27CST
  Xianyang (XIY)
  01h38m
  B-5115 (B738)
  899 km
  Departed
  22:48
  4시간 전
  Arrived
  00:27
  2시간 전
 • 13 7월
  9H8322
  2h 56m 전 착륙함
  22:45CST
  Kunming (KMG)
  00:37CST
  Xianyang (XIY)
  01h51m
  B-1903 (B738)
  1181 km
  Departed
  22:45
  4시간 전
  Arrived
  00:37
  2시간 전
 • 13 7월
  9H8304
  2h 36m 전 착륙함
  22:25CST
  Zhuhai (ZUH)
  00:57CST
  Xianyang (XIY)
  02h31m
  B-1902 (B738)
  1456 km
  Departed
  22:25
  4시간 전
  Arrived
  00:57
  2시간 전
 • 13 7월
  9H8348
  2h 35m 전 착륙함
  22:02CST
  Korla (KRL)
  00:58CST
  Xianyang (XIY)
  02h57m
  B-1483 (B738)
  2127 km
  Departed
  22:02
  5시간 전
  Arrived
  00:58
  2시간 전
 • 13 7월
  9H8338
  3h 59m 전 착륙함
  21:58CST
  Changsha (CSX)
  23:33CST
  Xianyang (XIY)
  01h35m
  B-1162 (B738)
  815 km
  Departed
  21:58
  5시간 전
  Arrived
  23:33
  3시간 전
 • 13 7월
  9H8362
  24m 이내 지연 착륙 예정
  23:58CST
  Sanya (SYX)
  02:58CST
  Xianyang (XIY)
  03h00m
  B-5116 (B738)
  1797 km
  Departed
  23:58
  3시간 전
  Estimated
  02:58
  24분 이내
 • 13 7월
  9H8366
  3h 57m 전 착륙함
  20:41CST
  Harbin (HRB)
  23:35CST
  Xianyang (XIY)
  02h54m
  B-1481 (B738)
  1933 km
  Departed
  20:41
  6시간 전
  Arrived
  23:35
  3시간 전
 • 13 7월
  9H6032
  1h 17m 전 착륙함
  22:54CST
  Ningbo (NGB)
  01:16CST
  Guiyang (KWE)
  02h40m
  B733
  1482 km
  Departed
  22:54
  4시간 전
  Arrived
  01:16
  1시간 전
 • 13 7월
  9H8460
  4h 11m 전 착륙함
  20:33CST
  Xiamen (XMN)
  22:22CST
  Guiyang (KWE)
  01h49m
  B-5326 (B738)
  1158 km
  Departed
  20:33
  6시간 전
  Arrived
  22:22
  4시간 전
 • 13 7월
  9H8356
  3h 51m 전 착륙함
  20:03CST
  Kashgar (KHG)
  23:42CST
  Xianyang (XIY)
  03h40m
  B-1482 (B738)
  2946 km
  Departed
  20:03
  6시간 전
  Arrived
  23:42
  3시간 전
 • 13 7월
  9H8302
  3h 26m 전 착륙함
  20:58CST
  Shenzhen (SZX)
  23:06CST
  Xianyang (XIY)
  02h08m
  B-1161 (B738)
  1403 km
  Departed
  20:58
  6시간 전
  Arrived
  23:06
  3시간 전
 • 13 7월
  9H8416
  6h 44m 전 착륙함
  19:56CST
  Dalian (DLC)
  20:49CST
  Tangshang, HE (TVS)
  00h54m
  B-5180 (B738)
  316 km
  Departed
  19:56
  7시간 전
  Arrived
  20:49
  6시간 전
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 14 7월Dunhuang (DNH/ZLDH)
09:20 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
11:25 CST
B738 Scheduled
02h05m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
08:45 CST
Changsha (CSX/ZGHA)
10:40 CST
B738 Scheduled
01h55m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
07:50 CST
Huizhou, GD (HUZ/ZGHZ)
11:00 CST
B738 Scheduled
03h10m
2024 14 7월Guiyang (KWE/ZUGY)
07:30 CST
Nanjing (NKG/ZSNJ)
09:45 CST
B733 Scheduled
02h15m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
07:05 CST
Yichang (YIH/ZHYC)
08:35 CST
B738 Scheduled
01h30m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
07:05 CST
Kunming (KMG/ZPPP)
09:15 CST
B738 Scheduled
02h10m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:45 CST
Huaihua (HJJ/ZGCJ)
08:55 CST
B738 Scheduled
02h10m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:45 CST
Korla (KRL/ZWKL)
10:40 CST
B738 Scheduled
03h55m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:40 CST
Kashgar (KHG/ZWSH)
11:25 CST
B738 Scheduled
04h45m
2024 14 7월Guiyang (KWE/ZUGY)
06:35 CST
Shenyang (SHE/ZYTX)
10:25 CST
B738 Scheduled
03h50m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:35 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
08:25 CST
B733 Scheduled
01h50m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:20 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
08:25 CST
B738 Scheduled
02h05m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:20 CST
Beihai (BHY/ZGBH)
08:55 CST
B738 Scheduled
02h35m
2024 14 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
06:10 CST
Dunhuang (DNH/ZLDH)
08:35 CST
B738 Scheduled
02h25m
2024 14 7월Guiyang (KWE/ZUGY)
06:05 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
07:40 CST
B738 Scheduled
01h35m
2024 13 7월Xianyang (XIY/ZLXY)
23:40 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
01:20 CST
B738 (B-1161)Landed 02:24 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h27m
2024 13 7월Tangshang, HE (TVS/ZBTS)
22:30 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
00:45 CST
B738 (B-5180)Landed 00:12 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h50m
2024 13 7월Tongren Fenghuang Airport (TEN/ZUTR)
22:25 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
00:15 CST
B738 (B-1163)Landed 23:53 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h16m
2024 13 7월Guiyang (KWE/ZUGY)
22:20 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
00:05 CST
B738 (B-5115)Landed 00:27 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h38m
2024 13 7월Kunming (KMG/ZPPP)
22:15 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
00:20 CST
B738 (B-1903)Landed 00:37 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h51m
2024 13 7월Zhuhai (ZUH/ZGSD)
22:10 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
00:50 CST
B738 (B-1902)Landed 00:57 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h31m
2024 13 7월Korla (KRL/ZWKL)
21:55 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
01:25 CST
B738 (B-1483)Landed 00:58 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h57m
2024 13 7월Changsha (CSX/ZGHA)
21:40 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
23:40 CST
B738 (B-1162)Landed 23:33 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h35m
2024 13 7월Sanya (SYX/ZJSY)
21:25 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
00:25 CST
B738 (B-5116)Est. Arrival 02:58 CST
03h00m
2024 13 7월Harbin (HRB/ZYHB)
20:40 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
00:20 CST
B738 (B-1481)Landed 23:35 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h54m
2024 13 7월Ningbo (NGB/ZSNB)
20:15 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
22:55 CST
B733 Landed 01:16 CST
Landing time derived from company/airport information
02h40m
2024 13 7월Xiamen (XMN/ZSAM)
20:10 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
22:35 CST
B738 (B-5326)Landed 22:22 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h49m
2024 13 7월Kashgar (KHG/ZWSH)
19:55 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
23:55 CST
B738 (B-1482)Landed 23:42 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h40m
2024 13 7월Shenzhen (SZX/ZGSZ)
19:45 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
22:35 CST
B738 (B-1161)Landed 23:06 CST
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h08m
2024 13 7월Dalian (DLC/ZYTL)
19:30 CST
Tangshang, HE (TVS/ZBTS)
20:45 CST
B738 (B-5180)Landed 20:49 CST
Landing time derived from company/airport information
00h54m

Air Changan 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기