Xiamen Airlines

CXA / MF

항공편
 • 14 6월
  MF8374
  22m 이내 예정됨
  18:50CST
  Changsha (CSX)
  21:25CST
  Beijing, BJ (PKX)
  02h35m
  B738
  698 NM
 • 14 6월
  MF8192
  22m 이내 예정됨
  18:50CST
  Tianjin (TSN)
  20:50CST
  Hangzhou (HGH)
  02h00m
  B-5435 (B738)
  555 NM
 • 14 6월
  MF8835
  17m 이내 예정됨
  18:45CST
  Quanzhou (JJN)
  21:00CST
  Renhuai City, GZ (WMT)
  02h15m
  B-5551 (B738)
  684 NM
 • 14 6월
  MF8204
  17m 이내 예정됨
  18:45CST
  Lanzhou (LHW)
  21:40CST
  Hangzhou (HGH)
  02h55m
  B-5630 (B738)
  922 NM
 • 14 6월
  MF8058
  17m 이내 예정됨
  18:45CST
  Dalian (DLC)
  20:10CST
  Jinan (TNA)
  01h25m
  B-1550 (B738)
  241 NM
 • 14 6월
  MF8235
  취소
  18:45CST
  Fuzhou (FOC)
  20:35CST
  Changsha (CSX)
  01h50m
  B738
  370 NM
 • 14 6월
  MF8388
  2h 57m 이내 출발 추정
  20:25CST
  Xiamen (XMN)
  00:05CST
  Shenyang (SHE)
  03h40m
  B-5489 (B738)
  1061 NM
  Estimated
  20:25
  2시간 이내
  Estimated
  00:05
  6시간 이내
 • 14 6월
  MF834
  12m 이내 출발 추정
  17:40ICT
  Bangkok (BKK)
  21:45CST
  Xiamen (XMN)
  03h05m
  B738
  1181 NM
  Estimated
  17:40
  12분 이내
  Estimated
  21:45
  3시간 이내
 • 14 6월
  MF8842
  7m 이내 예정됨
  18:35CST
  Fuzhou (FOC)
  20:50CST
  Qingdao (TAO)
  02h15m
  B-1456 (B738)
  627 NM
 • 14 6월
  MF8052
  7m 이내 예정됨
  18:35CST
  Harbin (HRB)
  21:00CST
  Lianyungang (LYG)
  02h25m
  B-5653 (B738)
  744 NM
 • 14 6월
  MF8412
  2m 이내 예정됨
  18:30CST
  Chongqing (CKG)
  20:55CST
  Fuzhou (FOC)
  02h25m
  B737
  727 NM
 • 14 6월
  MF8660
  2m 이내 예정됨
  18:30CST
  Macau (MFM)
  20:00CST
  Quanzhou (JJN)
  01h30m
  B-6482 (B738)
  318 NM
 • 14 6월
  MF8560
  2m 이내 예정됨
  18:30CST
  Nanjing (NKG)
  20:25CST
  Xiamen (XMN)
  01h55m
  B-20EK (B38M)
  434 NM
 • 14 6월
  MF8301
  2m 이내 출발 추정
  18:30CST
  Xiamen (XMN)
  20:05CST
  Guangzhou (CAN)
  01h35m
  B738
  274 NM
  Estimated
  18:30
  2분 이내
  Estimated
  20:05
  2시간 이내
 • 14 6월
  MF845
  2m 이내 출발 추정
  18:30CST
  Beijing, BJ (PKX)
  22:45AST
  Doha (DOH)
  09h15m
  B789
  3324 NM
  Scheduled
  18:30
  2분 이내
  Estimated
  22:45
  9시간 이내
 • 14 6월
  MF8205
  2m 전 예정됨
  18:25CST
  Hangzhou (HGH)
  20:40CST
  Xianyang (XIY)
  02h15m
  B-5847 (B738)
  644 NM
 • 14 6월
  MF8369
  2m 전 예정됨
  18:25CST
  Hangzhou (HGH)
  20:45CST
  Zhuhai (ZUH)
  02h20m
  B738
  623 NM
 • 14 6월
  MF8382
  2m 전 예정됨
  18:25CST
  Guangzhou (CAN)
  20:30CST
  Hangzhou (HGH)
  02h05m
  B-32FN (A21N)
  561 NM
 • 14 6월
  MF8266
  7m 전 예정됨
  18:20CST
  Xining (XNN)
  20:20CST
  Chongqing (CKG)
  02h00m
  B738
  470 NM
 • 14 6월
  MF8234
  7m 전 예정됨
  18:20CST
  Xining (XNN)
  20:15CST
  Zhengzhou (CGO)
  01h55m
  B738
  589 NM
 • 14 6월
  MF8659
  라이브
  B-5751 (B738)
  318 NM
 • 14 6월
  MF8608
  예측 출발시간 12m 전
  18:15CST
  Changsha (CSX)
  20:15CST
  Xiamen (XMN)
  02h00m
  B-7560 (B738)
  343 NM
  Scheduled
  18:15
  12분 전
  Estimated
  20:15
  2시간 이내
 • 14 6월
  MF8950
  12m 전 예정됨
  18:15CST
  Yancheng (YNZ)
  20:30CST
  Chongqing (CKG)
  02h15m
  B738
  728 NM
 • 14 6월
  MF8708
  3h 5m 이내 착륙 예정
  19:23JST
  Osaka (KIX)
  21:33CST
  Hangzhou (HGH)
  03h18m
  B-6486 (B738)
  792 NM
  Departed
  19:23
  4분 전
  Estimated
  21:33
  3시간 이내
 • 14 6월
  MF8348
  12m 전 예정됨
  18:15CST
  Guangzhou (CAN)
  20:20CST
  Fuzhou (FOC)
  02h05m
  B737
  379 NM
 • 14 6월
  MF8149
  12m 전 예정됨
  18:15CST
  Hangzhou (HGH)
  20:20CST
  Beijing, BJ (PKX)
  02h05m
  B-32GA (A21N)
  591 NM
 • 14 6월
  MF8720
  12m 전 예정됨
  18:15CST
  Macau (MFM)
  20:25CST
  Hangzhou (HGH)
  02h10m
  B-5532 (B738)
  609 NM
 • 14 6월
  MF8510
  17m 전 예정됨
  18:10CST
  Shanghai (SHA)
  20:00CST
  Xiamen (XMN)
  01h50m
  B-32G1 (A21N)
  434 NM
 • 14 6월
  MF8580
  17m 전 예정됨
  18:10CST
  Shanghai (SHA)
  19:55CST
  Quanzhou (JJN)
  01h45m
  B-1301 (B738)
  411 NM
 • 14 6월
  MF8311
  22m 전 예정됨
  18:05CST
  Hangzhou (HGH)
  20:20CST
  Guangzhou (CAN)
  02h15m
  B738
  561 NM
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 14 6월Changsha (CSX/ZGHA)
18:50 CST
Beijing, BJ (PKX/ZBAD)
21:25 CST
B738 Scheduled
02h35m
2024 14 6월Tianjin (TSN/ZBTJ)
18:50 CST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
20:50 CST
B738 (B-5435)Scheduled
02h00m
2024 14 6월Quanzhou (JJN/ZSQZ)
18:45 CST
Renhuai City, GZ (WMT/ZUMT)
21:00 CST
B738 (B-5551)Scheduled
02h15m
2024 14 6월Lanzhou (LHW/ZLLL)
18:45 CST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
21:40 CST
B738 (B-5630)Scheduled
02h55m
2024 14 6월Dalian (DLC/ZYTL)
18:45 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
20:10 CST
B738 (B-1550)Scheduled
01h25m
2024 14 6월Fuzhou (FOC/ZSFZ)
18:45 CST
Changsha (CSX/ZGHA)
20:35 CST
B738 Cancelled
01h50m
2024 14 6월Xiamen (XMN/ZSAM)
18:40 CST
Shenyang (SHE/ZYTX)
22:20 CST
B738 (B-5489)Estimated
03h40m
2024 14 6월Bangkok (BKK/VTBS)
17:40 ICT
Xiamen (XMN/ZSAM)
21:45 CST
B738 Estimated
03h05m
2024 14 6월Fuzhou (FOC/ZSFZ)
18:35 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
20:50 CST
B738 (B-1456)Scheduled
02h15m
2024 14 6월Harbin (HRB/ZYHB)
18:35 CST
Lianyungang (LYG/ZSLG)
21:00 CST
B738 (B-5653)Scheduled
02h25m
2024 14 6월Chongqing (CKG/ZUCK)
18:30 CST
Fuzhou (FOC/ZSFZ)
20:55 CST
B737 Scheduled
02h25m
2024 14 6월Macau (MFM/VMMC)
18:30 CST
Quanzhou (JJN/ZSQZ)
20:00 CST
B738 (B-6482)Scheduled
01h30m
2024 14 6월Nanjing (NKG/ZSNJ)
18:30 CST
Xiamen (XMN/ZSAM)
20:25 CST
B38M (B-20EK)Scheduled
01h55m
2024 14 6월Xiamen (XMN/ZSAM)
18:30 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
20:05 CST
B738 Estimated
01h35m
2024 14 6월Beijing, BJ (PKX/ZBAD)
18:30 CST
Doha (DOH/OTHH)
22:45 AST
B789 Estimated
09h15m
2024 14 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
18:25 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
20:40 CST
B738 (B-5847)Scheduled
02h15m
2024 14 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
18:25 CST
Zhuhai (ZUH/ZGSD)
20:45 CST
B738 Scheduled
02h20m
2024 14 6월Guangzhou (CAN/ZGGG)
18:25 CST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
20:30 CST
A21N (B-32FN)Scheduled
02h05m
2024 14 6월Xining (XNN/ZLXN)
18:20 CST
Chongqing (CKG/ZUCK)
20:20 CST
B738 Scheduled
02h00m
2024 14 6월Xining (XNN/ZLXN)
18:20 CST
Zhengzhou (CGO/ZHCC)
20:15 CST
B738 Scheduled
01h55m
2024 14 6월Quanzhou (JJN/ZSQZ)Macau (MFM/VMMC)B738 (B-5751)Live
2024 14 6월Changsha (CSX/ZGHA)
18:15 CST
Xiamen (XMN/ZSAM)
20:15 CST
B738 (B-7560)Estimated
02h00m
2024 14 6월Yancheng (YNZ/ZSYN)
18:15 CST
Chongqing (CKG/ZUCK)
20:30 CST
B738 Scheduled
02h15m
2024 14 6월Osaka (KIX/RJBB)
19:15 JST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
21:25 CST
B738 (B-6486)Est. Arrival 21:33 CST
03h18m
2024 14 6월Guangzhou (CAN/ZGGG)
18:15 CST
Fuzhou (FOC/ZSFZ)
20:20 CST
B737 Scheduled
02h05m
2024 14 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
18:15 CST
Beijing, BJ (PKX/ZBAD)
20:20 CST
A21N (B-32GA)Scheduled
02h05m
2024 14 6월Macau (MFM/VMMC)
18:15 CST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
20:25 CST
B738 (B-5532)Scheduled
02h10m
2024 14 6월Shanghai (SHA/ZSSS)
18:10 CST
Xiamen (XMN/ZSAM)
20:00 CST
A21N (B-32G1)Scheduled
01h50m
2024 14 6월Shanghai (SHA/ZSSS)
18:10 CST
Quanzhou (JJN/ZSQZ)
19:55 CST
B738 (B-1301)Scheduled
01h45m
2024 14 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
18:05 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
20:20 CST
B738 Scheduled
02h15m

Xiamen Airlines 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기