Garuda Indonesia

GIA / GA

항공편
 • 13 6월
  GA114
  1h 1m 이내 예정됨
  16:20WIB
  Jakarta (CGK)
  17:30WIB
  Palembang-Sumatra Island (PLM)
  01h10m
  B738
  226 NM
 • 13 6월
  GA190
  51m 이내 예정됨
  16:10WIB
  Jakarta (CGK)
  18:40WIB
  Medan (KNO)
  02h30m
  B738
  749 NM
 • 13 6월
  GA2384
  51m 이내 예정됨
  16:10WIB
  Jakarta (CGK)
  17:20WIB
  Semarang (SRG)
  01h10m
  B738
  228 NM
 • 13 6월
  GA221
  41m 이내 예정됨
  16:00WIB
  Solo (SOC)
  17:15WIB
  Jakarta (CGK)
  01h15m
  B738
  259 NM
 • 13 6월
  GA449
  41m 이내 예정됨
  16:00WIB
  Surabaya (SUB)
  17:40WIB
  Jakarta (CGK)
  01h40m
  B738
  373 NM
 • 13 6월
  GA288
  41m 이내 예정됨
  16:00WIB
  Jakarta (CGK)
  17:35WIB
  Tanjung Pinang-Bintan Island (TNJ)
  01h35m
  B738
  442 NM
 • 13 6월
  GA320
  41m 이내 예정됨
  16:00WIB
  Jakarta (CGK)
  17:40WIB
  Surabaya (SUB)
  01h40m
  B738
  373 NM
 • 13 6월
  GA113
  26m 이내 예정됨
  15:45WIB
  Palembang-Sumatra Island (PLM)
  17:00WIB
  Jakarta (CGK)
  01h15m
  B738
  226 NM
 • 13 6월
  GA643
  26m 이내 예정됨
  16:45WITA
  Ujung Pandang-Celebes Island (UPG)
  18:10WIB
  Jakarta (CGK)
  02h25m
  B738
  774 NM
 • 13 6월
  GA836
  21m 이내 예정됨
  15:40WIB
  Jakarta (CGK)
  18:25SGT
  Singapore (SIN)
  01h45m
  A339
  477 NM
 • 13 6월
  GA147
  21m 이내 예정됨
  15:40WIB
  Banda Aceh (BTJ)
  18:40WIB
  Jakarta (CGK)
  03h00m
  B738
  971 NM
 • 13 6월
  GA507
  16m 이내 예정됨
  15:35WIB
  Pontianak-Borneo Island (PNK)
  17:10WIB
  Jakarta (CGK)
  01h35m
  B738
  395 NM
 • 13 6월
  GA414
  11m 이내 출발 추정
  15:30WIB
  Jakarta (CGK)
  18:25WITA
  Denpasar-Bali Island (DPS)
  01h55m
  B738
  531 NM
  Scheduled
  15:30
  11분 이내
  Estimated
  18:25
  2시간 이내
 • 13 6월
  GA245
  6m 이내 예정됨
  15:25WIB
  Semarang (SRG)
  16:50WIB
  Jakarta (CGK)
  01h25m
  B738
  228 NM
 • 13 6월
  GA134
  1m 이내 예정됨
  15:20WIB
  Jakarta (CGK)
  16:40WIB
  Jambi (DJB)
  01h20m
  B738
  324 NM
 • 13 6월
  GA176
  18m 전 예정됨
  15:00WIB
  Jakarta (CGK)
  16:45WIB
  Pekanbaru-Sumatra Island (PKU)
  01h45m
  B738
  504 NM
 • 13 6월
  GA554
  23m 전 예정됨
  14:55WIB
  Jakarta (CGK)
  16:45WIB
  Palangkaraya (PKY)
  01h50m
  B738
  495 NM
 • 13 6월
  GA411
  2h 55m 이내 착륙 예정
  16:09WITA
  Denpasar-Bali Island (DPS)
  17:14WIB
  Jakarta (CGK)
  02h19m
  PK-GIC (B77W)
  531 NM
  Departed
  16:09
  9분 전
  Estimated
  17:14
  2시간 이내
 • 13 6월
  GA504
  28m 전 예정됨
  14:50WIB
  Jakarta (CGK)
  16:25WIB
  Pontianak-Borneo Island (PNK)
  01h35m
  B738
  395 NM
 • 13 6월
  GA833
  2h 47m 이내 지연 착륙 예정
  16:06SGT
  Singapore (SIN)
  17:06WIB
  Jakarta (CGK)
  02h00m
  PK-GIK (B77W)
  477 NM
  Departed
  16:06
  12분 전
  Estimated
  17:06
  2시간 이내
 • 13 6월
  GA899
  33m 전 예정됨
  15:45CST
  Guangzhou (CAN)
  19:40WIB
  Jakarta (CGK)
  04h55m
  A332
  1815 NM
 • 13 6월
  GA212
  1h 15m 이내 지연 착륙 예정
  15:14WIB
  Jakarta (CGK)
  16:34WIB
  Yogyakarta (YIA)
  01h20m
  PK-GNC (B738)
  229 NM
  Departed
  15:14
  4분 전
  Estimated
  16:34
  1시간 이내
 • 13 6월
  GA154
  33m 전 예정됨
  14:45WIB
  Jakarta (CGK)
  16:25WIB
  Batam Island (BTH)
  01h40m
  B738
  461 NM
 • 13 6월
  GA627
  41m 이내 착륙 예정
  15:30WITA
  Ujung Pandang-Celebes Island (UPG)
  17:00WITA
  Denpasar-Bali Island (DPS)
  01h30m
  PK-GFQ (B738)
  343 NM
  Scheduled
  15:30
  48분 전
  Estimated
  17:00
  41분 이내
 • 13 6월
  GA410
  1h 1m 이내 착륙 예정
  14:52WIB
  Jakarta (CGK)
  17:20WITA
  Denpasar-Bali Island (DPS)
  01h55m
  PK-GPT (A333)
  531 NM
  Departed
  14:52
  26분 전
  Estimated
  17:20
  1시간 이내
 • 13 6월
  GA453
  1h 26m 이내 착륙 예정
  15:25WITA
  Labuan Bajo (LBJ)
  16:45WIB
  Jakarta (CGK)
  02h20m
  PK-GNQ (B738)
  801 NM
 • 13 6월
  GA647
  3h 49m 이내 지연 착륙 예정
  16:43WIT
  Ambon (AMQ)
  18:08WIB
  Jakarta (CGK)
  03h25m
  PK-GMA (B738)
  1290 NM
  Departed
  16:43
  35분 전
  Estimated
  18:08
  3시간 이내
 • 13 6월
  GA537
  58m 전 예정됨
  15:20WITA
  Banjarmasin-Borneo Island (BDJ)
  16:10WIB
  Jakarta (CGK)
  01h50m
  PK-GUA (B738)
  511 NM
 • 13 6월
  GA867
  3h 2m 이내 지연 착륙 예정
  14:46ICT
  Bangkok (BKK)
  18:21WIB
  Jakarta (CGK)
  03h35m
  PK-GNF (B738)
  1241 NM
  Departed
  14:46
  32분 전
  Estimated
  18:21
  3시간 이내
 • 13 6월
  GA177
  1h 28m 이내 지연 착륙 예정
  14:52WIB
  Pekanbaru-Sumatra Island (PKU)
  16:47WIB
  Jakarta (CGK)
  01h55m
  PK-GNH (B738)
  504 NM
  Departed
  14:52
  26분 전
  Estimated
  16:47
  1시간 이내
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
16:20 WIB
Palembang-Sumatra Island (PLM/WIPP)
17:30 WIB
B738 Scheduled
01h10m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
16:10 WIB
Medan (KNO/WIMM)
18:40 WIB
B738 Scheduled
02h30m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
16:10 WIB
Semarang (SRG/WAHS)
17:20 WIB
B738 Scheduled
01h10m
2024 13 6월Solo (SOC/WAHQ)
16:00 WIB
Jakarta (CGK/WIII)
17:15 WIB
B738 Scheduled
01h15m
2024 13 6월Surabaya (SUB/WARR)
16:00 WIB
Jakarta (CGK/WIII)
17:40 WIB
B738 Scheduled
01h40m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
16:00 WIB
Tanjung Pinang-Bintan Island (TNJ/WIDN)
17:35 WIB
B738 Scheduled
01h35m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
16:00 WIB
Surabaya (SUB/WARR)
17:40 WIB
B738 Scheduled
01h40m
2024 13 6월Palembang-Sumatra Island (PLM/WIPP)
15:45 WIB
Jakarta (CGK/WIII)
17:00 WIB
B738 Scheduled
01h15m
2024 13 6월Ujung Pandang-Celebes Island (UPG/WAAA)
16:45 WITA
Jakarta (CGK/WIII)
18:10 WIB
B738 Scheduled
02h25m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
15:40 WIB
Singapore (SIN/WSSS)
18:25 SGT
A339 Scheduled
01h45m
2024 13 6월Banda Aceh (BTJ/WITT)
15:40 WIB
Jakarta (CGK/WIII)
18:40 WIB
B738 Scheduled
03h00m
2024 13 6월Pontianak-Borneo Island (PNK/WIOO)
15:35 WIB
Jakarta (CGK/WIII)
17:10 WIB
B738 Scheduled
01h35m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
15:30 WIB
Denpasar-Bali Island (DPS/WADD)
18:25 WITA
B738 Estimated
01h55m
2024 13 6월Semarang (SRG/WAHS)
15:25 WIB
Jakarta (CGK/WIII)
16:50 WIB
B738 Scheduled
01h25m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
15:20 WIB
Jambi (DJB/WIJJ)
16:40 WIB
B738 Scheduled
01h20m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
15:00 WIB
Pekanbaru-Sumatra Island (PKU/WIBB)
16:45 WIB
B738 Scheduled
01h45m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
14:55 WIB
Palangkaraya (PKY/WAGG)
16:45 WIB
B738 Scheduled
01h50m
2024 13 6월Denpasar-Bali Island (DPS/WADD)
15:55 WITA
Jakarta (CGK/WIII)
17:00 WIB
B77W (PK-GIC)Est. Arrival 17:14 WIB
02h19m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
14:50 WIB
Pontianak-Borneo Island (PNK/WIOO)
16:25 WIB
B738 Scheduled
01h35m
2024 13 6월Singapore (SIN/WSSS)
15:45 SGT
Jakarta (CGK/WIII)
16:45 WIB
B77W (PK-GIK)Est. Arrival 17:06 WIB
02h00m
2024 13 6월Guangzhou (CAN/ZGGG)
15:45 CST
Jakarta (CGK/WIII)
19:40 WIB
A332 Scheduled
04h55m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
14:45 WIB
Yogyakarta (YIA/WAHI)
16:05 WIB
B738 (PK-GNC)Est. Arrival 16:34 WIB
01h20m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
14:45 WIB
Batam Island (BTH/WIDD)
16:25 WIB
B738 Scheduled
01h40m
2024 13 6월Ujung Pandang-Celebes Island (UPG/WAAA)
15:30 WITA
Denpasar-Bali Island (DPS/WADD)
17:00 WITA
B738 (PK-GFQ)Est. Arrival 17:00 WITA
01h30m
2024 13 6월Jakarta (CGK/WIII)
14:25 WIB
Denpasar-Bali Island (DPS/WADD)
17:20 WITA
A333 (PK-GPT)Est. Arrival 17:20 WITA
01h55m
2024 13 6월Labuan Bajo (LBJ/WATO)
15:25 WITA
Jakarta (CGK/WIII)
16:45 WIB
B738 (PK-GNQ)Live
02h20m
2024 13 6월Ambon (AMQ/WAPP)
16:20 WIT
Jakarta (CGK/WIII)
17:45 WIB
B738 (PK-GMA)Est. Arrival 18:08 WIB
03h25m
2024 13 6월Banjarmasin-Borneo Island (BDJ/WAOO)
15:20 WITA
Jakarta (CGK/WIII)
16:10 WIB
B738 (PK-GUA)Scheduled
01h50m
2024 13 6월Bangkok (BKK/VTBS)
14:15 ICT
Jakarta (CGK/WIII)
17:50 WIB
B738 (PK-GNF)Est. Arrival 18:21 WIB
03h35m
2024 13 6월Pekanbaru-Sumatra Island (PKU/WIBB)
14:15 WIB
Jakarta (CGK/WIII)
16:10 WIB
B738 (PK-GNH)Est. Arrival 16:47 WIB
01h55m

Garuda Indonesia 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기