Greater Bay Airlines

HGB / HB

항공편
 • 19 6월
  HB704
  18h 54m 이내 예정됨
  18:30HKT
  Hong Kong (HKG)
  20:05CST
  Taipei (TPE)
  01h35m
  B738
  435 NM
 • 19 6월
  HB323
  16h 4m 이내 예정됨
  17:40JST
  Tokyo Narita (NRT)
  21:40HKT
  Hong Kong (HKG)
  05h00m
  B738
  1600 NM
 • 19 6월
  HB283
  15h 4m 이내 예정됨
  15:40HKT
  Hong Kong (HKG)
  17:45ICT
  Bangkok (BKK)
  03h05m
  B738
  912 NM
 • 19 6월
  HB344
  15h 34m 이내 예정됨
  15:10HKT
  Hong Kong (HKG)
  20:05JST
  Osaka (KIX)
  03h55m
  B738
  1337 NM
 • 19 6월
  HB321
  14h 24m 이내 예정됨
  16:00JST
  Tokyo Narita (NRT)
  20:00HKT
  Hong Kong (HKG)
  05h00m
  B738
  1600 NM
 • 19 6월
  HB761
  14h 4m 이내 출발 추정
  15:40KST
  Seoul (ICN)
  18:35HKT
  Hong Kong (HKG)
  03h55m
  B738
  1118 NM
  Estimated
  15:40
  14시간 이내
  Estimated
  18:35
  18시간 이내
 • 19 6월
  HB341
  13h 49m 이내 출발 추정
  14:25JST
  Osaka (KIX)
  17:35HKT
  Hong Kong (HKG)
  04h10m
  B737
  1337 NM
  Estimated
  14:25
  13시간 이내
  Estimated
  17:35
  17시간 이내
 • 19 6월
  HB703
  11h 24m 이내 출발 추정
  12:00CST
  Taipei (TPE)
  14:00HKT
  Hong Kong (HKG)
  02h00m
  B738
  435 NM
  Estimated
  12:00
  11시간 이내
  Estimated
  14:00
  13시간 이내
 • 19 6월
  HB282
  11h 4m 이내 예정됨
  10:40ICT
  Bangkok (BKK)
  14:40HKT
  Hong Kong (HKG)
  03h00m
  B738
  912 NM
 • 19 6월
  HB322
  10h 14m 이내 출발 추정
  10:50HKT
  Hong Kong (HKG)
  16:40JST
  Tokyo Narita (NRT)
  04h50m
  B738
  1600 NM
  Scheduled
  10:50
  10시간 이내
  Estimated
  16:40
  15시간 이내
 • 19 6월
  HB760
  9h 9m 이내 출발 추정
  09:45HKT
  Hong Kong (HKG)
  14:35KST
  Seoul (ICN)
  03h50m
  B738
  1118 NM
  Scheduled
  09:45
  9시간 이내
  Estimated
  14:35
  13시간 이내
 • 19 6월
  HB320
  9h 44m 이내 출발 추정
  09:20HKT
  Hong Kong (HKG)
  15:00JST
  Tokyo Narita (NRT)
  04h40m
  B738
  1600 NM
  Scheduled
  09:20
  9시간 이내
  Estimated
  15:00
  13시간 이내
 • 19 6월
  HB702
  9h 34m 이내 출발 추정
  09:10HKT
  Hong Kong (HKG)
  11:00CST
  Taipei (TPE)
  01h50m
  B738
  435 NM
  Scheduled
  09:10
  9시간 이내
  Estimated
  11:00
  10시간 이내
 • 19 6월
  HB340
  8h 54m 이내 출발 추정
  08:30HKT
  Hong Kong (HKG)
  13:30JST
  Osaka (KIX)
  04h00m
  B737
  1337 NM
  Scheduled
  08:30
  8시간 이내
  Estimated
  13:30
  12시간 이내
 • 19 6월
  HB281
  7h 4m 이내 예정됨
  07:40HKT
  Hong Kong (HKG)
  09:40ICT
  Bangkok (BKK)
  03h00m
  B738
  912 NM
 • 18 6월
  HB321
  현황 N/A
  B-KJC (B738)
 • 18 6월
  HB705
  2h 34m 전 착륙함
  21:15CST
  Taipei (TPE)
  23:00HKT
  Hong Kong (HKG)
  01h24m
  B-KJB (B738)
  435 NM
  Departed
  21:15
  3시간 전
  Arrived
  23:00
  2시간 전
 • 18 6월
  HB345
  54m 전 착륙함
  20:52JST
  Osaka (KIX)
  23:41HKT
  Hong Kong (HKG)
  03h36m
  B-KJF (B738)
  1337 NM
  Departed
  20:52
  5시간 전
  Arrived
  23:41
  54분 전
 • 18 6월
  HB284
  2h 58m 전 착륙함
  19:03ICT
  Bangkok (BKK)
  22:37HKT
  Hong Kong (HKG)
  02h33m
  B-KJE (B738)
  912 NM
  Departed
  19:03
  5시간 전
  Arrived
  22:37
  2시간 전
 • 18 6월
  HB704
  4h 11m 전 착륙함
  18:57HKT
  Hong Kong (HKG)
  20:24CST
  Taipei (TPE)
  01h25m
  B-KJB (B738)
  435 NM
  Departed
  18:57
  6시간 전
  Arrived
  20:24
  4시간 전
 • 18 6월
  HB323
  3h 55m 전 착륙함
  17:43JST
  Tokyo Narita (NRT)
  21:40HKT
  Hong Kong (HKG)
  04h23m
  B-KJG (B738)
  1600 NM
  Departed
  17:43
  8시간 전
  Arrived
  21:40
  3시간 전
 • 18 6월
  HB283
  6h 25m 전 착륙함
  15:34HKT
  Hong Kong (HKG)
  17:09ICT
  Bangkok (BKK)
  02h20m
  B-KJE (B738)
  912 NM
  Departed
  15:34
  9시간 전
  Arrived
  17:09
  6시간 전
 • 18 6월
  HB344
  6h 50m 전 착륙함
  15:11HKT
  Hong Kong (HKG)
  19:45JST
  Osaka (KIX)
  03h13m
  B-KJF (B738)
  1337 NM
  Departed
  15:11
  9시간 전
  Arrived
  19:45
  6시간 전
 • 18 6월
  HB321
  5h 35m 전 착륙함
  16:24JST
  Tokyo Narita (NRT)
  20:00HKT
  Hong Kong (HKG)
  05h00m
  B-KJC (B738)
  1600 NM
  Departed
  16:24
  9시간 전
  Estimated
  20:00
  5시간 전
 • 18 6월
  HB761
  6h 12m 전 착륙함
  16:04KST
  Seoul (ICN)
  18:22HKT
  Hong Kong (HKG)
  03h18m
  B-KJH (B738)
  1118 NM
  Departed
  16:04
  9시간 전
  Arrived
  18:22
  6시간 전
 • 18 6월
  HB341
  7h 1m 전 착륙함
  14:39JST
  Osaka (KIX)
  17:34HKT
  Hong Kong (HKG)
  03h55m
  B-KJB (B738)
  1337 NM
  Departed
  14:39
  11시간 전
  Arrived
  17:34
  7시간 전
 • 18 6월
  HB703
  11h 55m 전 착륙함
  12:13CST
  Taipei (TPE)
  13:40HKT
  Hong Kong (HKG)
  01h26m
  B-KJF (B738)
  435 NM
  Departed
  12:13
  12시간 전
  Arrived
  13:40
  11시간 전
 • 18 6월
  HB282
  10h 12m 전 착륙함
  10:47ICT
  Bangkok (BKK)
  14:23HKT
  Hong Kong (HKG)
  02h34m
  B-KJE (B738)
  912 NM
  Departed
  10:47
  13시간 전
  Arrived
  14:23
  10시간 전
 • 18 6월
  HB322
  9h 26m 전 착륙함
  11:02HKT
  Hong Kong (HKG)
  16:09JST
  Tokyo Narita (NRT)
  03h49m
  B-KJG (B738)
  1600 NM
  Departed
  11:02
  14시간 전
  Arrived
  16:09
  9시간 전
 • 18 6월
  HB760
  11h 6m 전 착륙함
  09:44HKT
  Hong Kong (HKG)
  14:29KST
  Seoul (ICN)
  03h09m
  B-KJH (B738)
  1118 NM
  Departed
  09:44
  15시간 전
  Arrived
  14:29
  11시간 전
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
18:30 HKT
Taipei (TPE/RCTP)
20:05 CST
B738 Scheduled
01h35m
2024 19 6월Tokyo Narita (NRT/RJAA)
17:40 JST
Hong Kong (HKG/VHHH)
21:40 HKT
B738 Scheduled
05h00m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
15:40 HKT
Bangkok (BKK/VTBS)
17:45 ICT
B738 Scheduled
03h05m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
15:10 HKT
Osaka (KIX/RJBB)
20:05 JST
B738 Scheduled
03h55m
2024 19 6월Tokyo Narita (NRT/RJAA)
16:00 JST
Hong Kong (HKG/VHHH)
20:00 HKT
B738 Scheduled
05h00m
2024 19 6월Seoul (ICN/RKSI)
15:40 KST
Hong Kong (HKG/VHHH)
18:35 HKT
B738 Estimated
03h55m
2024 19 6월Osaka (KIX/RJBB)
14:25 JST
Hong Kong (HKG/VHHH)
17:35 HKT
B737 Estimated
04h10m
2024 19 6월Taipei (TPE/RCTP)
12:00 CST
Hong Kong (HKG/VHHH)
14:00 HKT
B738 Estimated
02h00m
2024 19 6월Bangkok (BKK/VTBS)
10:40 ICT
Hong Kong (HKG/VHHH)
14:40 HKT
B738 Scheduled
03h00m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
10:50 HKT
Tokyo Narita (NRT/RJAA)
16:40 JST
B738 Estimated
04h50m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
09:45 HKT
Seoul (ICN/RKSI)
14:35 KST
B738 Estimated
03h50m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
09:20 HKT
Tokyo Narita (NRT/RJAA)
15:00 JST
B738 Estimated
04h40m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
09:10 HKT
Taipei (TPE/RCTP)
11:00 CST
B738 Estimated
01h50m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
08:30 HKT
Osaka (KIX/RJBB)
13:30 JST
B737 Estimated
04h00m
2024 19 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
07:40 HKT
Bangkok (BKK/VTBS)
09:40 ICT
B738 Scheduled
03h00m
2024 18 6월First seen near
Hong Kong, Hong Kong
B738 (B-KJC)Status N/A
2024 18 6월Taipei (TPE/RCTP)
21:25 CST
Hong Kong (HKG/VHHH)
23:25 HKT
B738 (B-KJB)Landed 23:00 HKT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h24m
2024 18 6월Osaka (KIX/RJBB)
21:00 JST
Hong Kong (HKG/VHHH)
23:55 HKT
B738 (B-KJF)Landed 23:41 HKT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h36m
2024 18 6월Bangkok (BKK/VTBS)
18:45 ICT
Hong Kong (HKG/VHHH)
22:45 HKT
B738 (B-KJE)Landed 22:37 HKT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h33m
2024 18 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
18:30 HKT
Taipei (TPE/RCTP)
20:05 CST
B738 (B-KJB)Landed 20:24 CST
Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information
01h25m
2024 18 6월Tokyo Narita (NRT/RJAA)
17:40 JST
Hong Kong (HKG/VHHH)
21:40 HKT
B738 (B-KJG)Landed 21:40 HKT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
04h23m
2024 18 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
15:40 HKT
Bangkok (BKK/VTBS)
17:45 ICT
B738 (B-KJE)Landed 17:09 ICT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h20m
2024 18 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
15:10 HKT
Osaka (KIX/RJBB)
20:05 JST
B738 (B-KJF)Landed 19:45 JST
Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information
03h13m
2024 18 6월Tokyo Narita (NRT/RJAA)
16:00 JST
Hong Kong (HKG/VHHH)
20:00 HKT
B738 (B-KJC)Landed
05h00m
2024 18 6월Seoul (ICN/RKSI)
15:40 KST
Hong Kong (HKG/VHHH)
18:35 HKT
B738 (B-KJH)Landed 18:22 HKT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h18m
2024 18 6월Osaka (KIX/RJBB)
14:25 JST
Hong Kong (HKG/VHHH)
17:35 HKT
B738 (B-KJB)Landed 17:34 HKT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h55m
2024 18 6월Taipei (TPE/RCTP)
11:55 CST
Hong Kong (HKG/VHHH)
13:50 HKT
B738 (B-KJF)Landed 13:40 HKT
Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information
01h26m
2024 18 6월Bangkok (BKK/VTBS)
10:40 ICT
Hong Kong (HKG/VHHH)
14:40 HKT
B738 (B-KJE)Landed 14:23 HKT
Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information
02h34m
2024 18 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
10:50 HKT
Tokyo Narita (NRT/RJAA)
16:40 JST
B738 (B-KJG)Landed 16:09 JST
Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information
03h49m
2024 18 6월Hong Kong (HKG/VHHH)
09:45 HKT
Seoul (ICN/RKSI)
14:35 KST
B738 (B-KJH)Landed 14:29 KST
Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information
03h09m

Greater Bay Airlines 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기