Loong Air

CDC / GJ

항공편
 • 13 6월
  GJ8559
  34m 이내 예정됨
  17:20CST
  Shanghai (PVG)
  20:30CST
  Yinchuan (INC)
  03h10m
  A320
  893 NM
 • 13 6월
  GJ8979
  29m 이내 예정됨
  17:15CST
  Hangzhou (HGH)
  19:20CST
  Handan (HDG)
  02h05m
  A320
  483 NM
 • 13 6월
  GJ8507
  24m 이내 예정됨
  17:10CST
  Wuxi (WUX)
  14:50MSK
  Zhukovsky (ZIA)
  02h40m
  3621 NM
 • 13 6월
  GJ8007
  24m 이내 출발 추정
  17:10CST
  Hangzhou (HGH)
  19:30HKT
  Hong Kong (HKG)
  02h20m
  A319
  591 NM
  Scheduled
  17:10
  24분 이내
  Estimated
  19:30
  3시간 이내
 • 13 6월
  GJ8584
  24m 이내 예정됨
  17:10CST
  Kashgar (KHG)
  22:00CST
  Zhengzhou (CGO)
  04h50m
  A320
  1825 NM
 • 13 6월
  GJ8824
  24m 이내 예정됨
  17:10CST
  Jinghong (JHG)
  18:45CST
  Bijie, GZ (BFJ)
  01h35m
  A320
  409 NM
 • 13 6월
  GJ8154
  24m 이내 예정됨
  17:10CST
  Kashgar (KHG)
  21:20CST
  Xianyang (XIY)
  04h10m
  A321
  1590 NM
 • 13 6월
  GJ8540
  19m 이내 예정됨
  17:05CST
  Wuhan (WUH)
  20:15CST
  Changchun (CGQ)
  03h10m
  A320
  962 NM
 • 13 6월
  GJ8943
  14m 이내 예정됨
  17:00CST
  Weihai (WEH)
  18:40CST
  Changchun (CGQ)
  01h40m
  A320
  438 NM
 • 13 6월
  GJ8890
  14m 이내 예정됨
  17:00CST
  Xiangfan (XFN)
  19:00CST
  Guangzhou (CAN)
  02h00m
  A320
  529 NM
 • 13 6월
  GJ8748
  9m 이내 예정됨
  16:55CST
  Lijiang (LJG)
  18:45CST
  Dazhou (Dachuan) (DZH)
  01h50m
  A320
  460 NM
 • 13 6월
  GJ8024
  9m 이내 예정됨
  16:55CST
  Hefei (HFE)
  18:35CST
  Wenzhou (WNZ)
  01h40m
  A319
  297 NM
 • 13 6월
  GJ8618
  9m 이내 예정됨
  16:55CST
  Yinchuan (INC)
  19:25CST
  Linyi (LYI)
  02h30m
  A320
  631 NM
 • 13 6월
  GJ8630
  4m 이내 출발 추정
  16:50CST
  Shenzhen (SZX)
  19:20CST
  Xuzhou (XUZ)
  02h30m
  A320
  714 NM
  Estimated
  16:50
  4분 이내
  Estimated
  19:20
  3시간 이내
 • 13 6월
  GJ8521
  4m 이내 예정됨
  16:50CST
  Changsha (CSX)
  19:35CST
  Xining (XNN)
  02h45m
  A320
  755 NM
 • 13 6월
  GJ8071
  40s 전 예정됨
  16:45CST
  Ningbo (NGB)
  18:30CST
  Ganzhou (KOW)
  01h45m
  A320
  428 NM
 • 13 6월
  GJ8552
  40s 전 예정됨
  16:45CST
  Luzhou (LZO)
  19:30CST
  Wuxi (WUX)
  02h45m
  A320
  789 NM
 • 13 6월
  GJ8028
  40s 전 예정됨
  16:45CST
  Xiangfan (XFN)
  18:50CST
  Ningbo (NGB)
  02h05m
  A320
  492 NM
 • 13 6월
  GJ8782
  4h 11m 이내 착륙 예정
  16:36CST
  Aksu (AKU)
  20:56CST
  Zhengzhou (CGO)
  04h20m
  B-1349 (A20N)
  1630 NM
  Departed
  16:36
  8분 전
  Estimated
  20:56
  4시간 이내
 • 13 6월
  GJ8766
  5h 6m 이내 착륙 예정
  13:32UZT
  Tashkent (TAS)
  21:52CST
  Xianyang (XIY)
  05h20m
  B-32AP (A20N)
  1899 NM
  Departed
  13:32
  13분 전
  Estimated
  21:52
  5시간 이내
 • 13 6월
  GJ8050
  라이브
  16:28CST
  Heze (HZA)
  해당 사항 없음
  B-30A5 (A20N)
  Departed
  16:28
  17분 전
 • 13 6월
  GJ8200
  20m 전 예정됨
  16:25CST
  Sanya (SYX)
  19:20CST
  Hangzhou (HGH)
  02h55m
  A321
  935 NM
 • 13 6월
  GJ8941
  25m 전 예정됨
  16:20CST
  Dalian (DLC)
  17:30CST
  Tianjin (TSN)
  01h10m
  196 NM
 • 13 6월
  GJ8014
  57m 이내 착륙 예정
  16:28CST
  Nanjing (NKG)
  17:43CST
  Wenzhou (WNZ)
  01h15m
  B-1232 (A20N)
  252 NM
  Departed
  16:28
  17분 전
  Estimated
  17:43
  57분 이내
 • 13 6월
  GJ8987
  예측 출발시간 30m 전
  16:15CST
  Hangzhou (HGH)
  18:30CST
  Beijing (PEK)
  02h15m
  A321
  621 NM
  Scheduled
  16:15
  30분 전
  Estimated
  18:30
  2시간 이내
 • 13 6월
  GJ8886
  1h 29m 이내 착륙 예정
  16:15CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  18:15CST
  Xiangfan (XFN)
  02h00m
  B-1869 (A320)
  418 NM
 • 13 6월
  GJ8282
  4h 32m 이내 착륙 예정
  16:17CST
  Tumxuk (TWC)
  20:17CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  04h00m
  B-8898 (A320)
  1359 NM
  Departed
  16:17
  27분 전
  Estimated
  20:17
  4시간 이내
 • 13 6월
  GJ8513
  40m 전 예정됨
  16:05CST
  Hohhot (HET)
  17:30CST
  Tianjin (TSN)
  01h25m
  274 NM
 • 13 6월
  GJ8512
  40m 전 예정됨
  16:05CST
  Hohhot (HET)
  17:30CST
  Beijing, BJ (PKX)
  01h25m
  225 NM
 • 13 6월
  GJ8730
  2h 57m 이내 착륙 예정
  16:13CST
  Changsha (CSX)
  18:43CST
  Yinchuan (INC)
  02h30m
  B-30DN (A20N)
  716 NM
  Departed
  16:13
  32분 전
  Estimated
  18:43
  2시간 이내
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 13 6월Shanghai (PVG/ZSPD)
17:20 CST
Yinchuan (INC/ZLIC)
20:30 CST
A320 Scheduled
03h10m
2024 13 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
17:15 CST
Handan (HDG/ZBHD)
19:20 CST
A320 Scheduled
02h05m
2024 13 6월Wuxi (WUX/ZSWX)
17:10 CST
Zhukovsky (ZIA/UUBW)
14:50 MSK
- Scheduled
02h40m
2024 13 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
17:10 CST
Hong Kong (HKG/VHHH)
19:30 HKT
A319 Estimated
02h20m
2024 13 6월Kashgar (KHG/ZWSH)
17:10 CST
Zhengzhou (CGO/ZHCC)
22:00 CST
A320 Scheduled
04h50m
2024 13 6월Jinghong (JHG/ZPJH)
17:10 CST
Bijie, GZ (BFJ/ZUBJ)
18:45 CST
A320 Scheduled
01h35m
2024 13 6월Kashgar (KHG/ZWSH)
17:10 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
21:20 CST
A321 Scheduled
04h10m
2024 13 6월Wuhan (WUH/ZHHH)
17:05 CST
Changchun (CGQ/ZYCC)
20:15 CST
A320 Scheduled
03h10m
2024 13 6월Weihai (WEH/ZSWH)
17:00 CST
Changchun (CGQ/ZYCC)
18:40 CST
A320 Scheduled
01h40m
2024 13 6월Xiangfan (XFN/ZHXF)
17:00 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
19:00 CST
A320 Scheduled
02h00m
2024 13 6월Lijiang (LJG/ZPLJ)
16:55 CST
Dazhou (Dachuan) (DZH/ZUDA)
18:45 CST
A320 Scheduled
01h50m
2024 13 6월Hefei (HFE/ZSOF)
16:55 CST
Wenzhou (WNZ/ZSWZ)
18:35 CST
A319 Scheduled
01h40m
2024 13 6월Yinchuan (INC/ZLIC)
16:55 CST
Linyi (LYI/ZSLY)
19:25 CST
A320 Scheduled
02h30m
2024 13 6월Shenzhen (SZX/ZGSZ)
16:50 CST
Xuzhou (XUZ/ZSXZ)
19:20 CST
A320 Estimated
02h30m
2024 13 6월Changsha (CSX/ZGHA)
16:50 CST
Xining (XNN/ZLXN)
19:35 CST
A320 Scheduled
02h45m
2024 13 6월Ningbo (NGB/ZSNB)
16:45 CST
Ganzhou (KOW/ZSGZ)
18:30 CST
A320 Scheduled
01h45m
2024 13 6월Luzhou (LZO/ZULZ)
16:45 CST
Wuxi (WUX/ZSWX)
19:30 CST
A320 Scheduled
02h45m
2024 13 6월Xiangfan (XFN/ZHXF)
16:45 CST
Ningbo (NGB/ZSNB)
18:50 CST
A320 Scheduled
02h05m
2024 13 6월Aksu (AKU/ZWAK)
16:30 CST
Zhengzhou (CGO/ZHCC)
20:50 CST
A20N (B-1349)Est. Arrival 20:56 CST
04h20m
2024 13 6월Tashkent (TAS/UTTT)
13:30 UZT
Xianyang (XIY/ZLXY)
21:50 CST
A20N (B-32AP)Est. Arrival 21:52 CST
05h20m
2024 13 6월Heze (HZA/ZSHZ)A20N (B-30A5)Live
2024 13 6월Sanya (SYX/ZJSY)
16:25 CST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
19:20 CST
A321 Scheduled
02h55m
2024 13 6월Dalian (DLC/ZYTL)
16:20 CST
Tianjin (TSN/ZBTJ)
17:30 CST
- Scheduled
01h10m
2024 13 6월Nanjing (NKG/ZSNJ)
16:20 CST
Wenzhou (WNZ/ZSWZ)
17:35 CST
A20N (B-1232)Est. Arrival 17:43 CST
01h15m
2024 13 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
16:15 CST
Beijing (PEK/ZBAA)
18:30 CST
A321 Estimated
02h15m
2024 13 6월Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
16:15 CST
Xiangfan (XFN/ZHXF)
18:15 CST
A320 (B-1869)Live
02h00m
2024 13 6월Tumxuk (TWC/ZWTS)
16:10 CST
Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
20:10 CST
A320 (B-8898)Est. Arrival 20:17 CST
04h00m
2024 13 6월Hohhot (HET/ZBHH)
16:05 CST
Tianjin (TSN/ZBTJ)
17:30 CST
- Scheduled
01h25m
2024 13 6월Hohhot (HET/ZBHH)
16:05 CST
Beijing, BJ (PKX/ZBAD)
17:30 CST
- Scheduled
01h25m
2024 13 6월Changsha (CSX/ZGHA)
16:00 CST
Yinchuan (INC/ZLIC)
18:30 CST
A20N (B-30DN)Est. Arrival 18:43 CST
02h30m

Loong Air 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기