Shandong Airlines

CDG / SC

항공편
 • 13 6월
  SC4809
  21m 이내 예정됨
  15:25CST
  Wenzhou (WNZ)
  17:55CST
  Guiyang (KWE)
  02h30m
  B738
  754 NM
 • 13 6월
  SC8715
  21m 이내 예정됨
  15:25CST
  Quanzhou (JJN)
  17:40CST
  Jinan (TNA)
  02h15m
  B38M
  728 NM
 • 13 6월
  SC8874
  21m 이내 예정됨
  15:25CST
  Wuhan (WUH)
  16:50CST
  Jinan (TNA)
  01h25m
  B38M
  394 NM
 • 13 6월
  SC1188
  21m 이내 출발 추정
  15:25CST
  Shenzhen (SZX)
  18:10CST
  Jinan (TNA)
  02h45m
  B738
  872 NM
  Estimated
  15:25
  21분 이내
  Estimated
  18:10
  3시간 이내
 • 13 6월
  SC4836
  16m 이내 예정됨
  15:20CST
  Chongqing (CKG)
  17:55CST
  Qingdao (TAO)
  02h35m
  B738
  784 NM
 • 13 6월
  SC2273
  16m 이내 예정됨
  15:20CST
  Zhengzhou (CGO)
  17:15CST
  Lanzhou (LHW)
  01h55m
  B738
  514 NM
 • 13 6월
  SC7659
  16m 이내 예정됨
  15:20CST
  Hefei (HFE)
  17:25CST
  Guiyang (KWE)
  02h05m
  B738
  634 NM
 • 13 6월
  SC8815
  11m 이내 예정됨
  15:15CST
  Jinan (TNA)
  17:35CST
  Chongqing (CKG)
  02h20m
  B738
  682 NM
 • 13 6월
  SC4839
  6m 이내 예정됨
  15:10CST
  Qingdao (TAO)
  18:05CST
  Chongqing (CKG)
  02h55m
  B738
  784 NM
 • 13 6월
  SC4799
  6m 이내 예정됨
  15:10CST
  Changzhou (CZX)
  17:40CST
  Guiyang (KWE)
  02h30m
  B738
  752 NM
 • 13 6월
  SC4772
  6m 이내 예정됨
  15:10CST
  Hangzhou (HGH)
  16:50CST
  Qingdao (TAO)
  01h40m
  B738
  369 NM
 • 13 6월
  SC4664
  1m 이내 예정됨
  15:05CST
  Shanghai (SHA)
  16:40CST
  Qingdao (TAO)
  01h35m
  B738
  316 NM
 • 13 6월
  SC2202
  1m 이내 출발 추정
  15:05CST
  Fuzhou (FOC)
  17:45CST
  Beijing (PEK)
  02h40m
  B738
  863 NM
  Scheduled
  15:05
  1분 이내
  Estimated
  17:45
  3시간 이내
 • 13 6월
  SC2205
  1m 이내 출발 추정
  15:05CST
  Beijing (PEK)
  17:50CST
  Fuzhou (FOC)
  02h45m
  B738
  863 NM
  Estimated
  15:05
  1분 이내
  Estimated
  17:50
  3시간 이내
 • 13 6월
  SC4734
  1m 이내 예정됨
  15:05CST
  Dalian (DLC)
  16:00CST
  Qingdao (TAO)
  00h55m
  B-5205 (B737)
  171 NM
 • 13 6월
  SC2125
  예측 출발시간 3m 전
  15:00CST
  Xiamen (XMN)
  18:00CST
  Beijing (PEK)
  03h00m
  B38M
  936 NM
  Scheduled
  15:00
  3분 전
  Estimated
  18:00
  3시간 이내
 • 13 6월
  SC4675
  3m 전 예정됨
  15:00CST
  Qingdao (TAO)
  18:15CST
  Guangzhou (CAN)
  03h15m
  B38M
  855 NM
 • 13 6월
  SC8031
  8m 전 예정됨
  14:55CST
  Jinan (TNA)
  17:50CST
  Guiyang (KWE)
  02h55m
  B738
  816 NM
 • 13 6월
  SC8707
  8m 전 예정됨
  14:55CST
  Yinchuan (INC)
  18:00CST
  Ürümqi (URC)
  03h05m
  B738
  896 NM
 • 13 6월
  SC2230
  8m 전 예정됨
  14:55CST
  Linyi (LYI)
  17:20CST
  Xiamen (XMN)
  02h25m
  B738
  631 NM
 • 13 6월
  SC8034
  8m 전 예정됨
  14:55CST
  Guiyang (KWE)
  17:45CST
  Jinan (TNA)
  02h50m
  B-1982 (B738)
  816 NM
 • 13 6월
  SC2218
  8m 전 예정됨
  14:55CST
  Wuhan (WUH)
  17:05CST
  Xiamen (XMN)
  02h10m
  B738
  429 NM
 • 13 6월
  SC8435
  8m 전 예정됨
  14:55CST
  Nanning (NNG)
  17:40CST
  Jinan (TNA)
  02h45m
  B738
  976 NM
 • 13 6월
  SC2290
  13m 전 예정됨
  14:50CST
  Hangzhou (HGH)
  17:10CST
  Zhuhai (ZUH)
  02h20m
  B738
  623 NM
 • 13 6월
  SC4853
  13m 전 예정됨
  14:50CST
  Qingdao (TAO)
  17:45CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  02h55m
  B738
  864 NM
 • 13 6월
  SC4924
  13m 전 예정됨
  14:50CST
  Ürümqi (URC)
  18:15CST
  Taiyuan (TYN)
  03h25m
  B738
  1196 NM
 • 13 6월
  SC2196
  13m 전 예정됨
  14:50CST
  Xianyang (XIY)
  16:50CST
  Heze (HZA)
  02h00m
  B738
  347 NM
 • 13 6월
  SC2117
  13m 전 예정됨
  14:50CST
  Xiamen (XMN)
  16:30CST
  Hangzhou (HGH)
  01h40m
  B738
  363 NM
 • 13 6월
  SC4866
  2h 56m 이내 착륙 예정
  14:45CST
  Wuhan (WUH)
  17:00CST
  Qingdao (TAO)
  02h15m
  B-6985 (B738)
  446 NM
 • 13 6월
  SC8734
  3h 12m 이내 착륙 예정
  14:50CST
  Korla (KRL)
  18:15CST
  Xianyang (XIY)
  03h25m
  B-205C (B38M)
  1149 NM
  Departed
  14:50
  12분 전
  Estimated
  18:15
  3시간 이내
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 13 6월Wenzhou (WNZ/ZSWZ)
15:25 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
17:55 CST
B738 Scheduled
02h30m
2024 13 6월Quanzhou (JJN/ZSQZ)
15:25 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
17:40 CST
B38M Scheduled
02h15m
2024 13 6월Wuhan (WUH/ZHHH)
15:25 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
16:50 CST
B38M Scheduled
01h25m
2024 13 6월Shenzhen (SZX/ZGSZ)
15:25 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
18:10 CST
B738 Estimated
02h45m
2024 13 6월Chongqing (CKG/ZUCK)
15:20 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
17:55 CST
B738 Scheduled
02h35m
2024 13 6월Zhengzhou (CGO/ZHCC)
15:20 CST
Lanzhou (LHW/ZLLL)
17:15 CST
B738 Scheduled
01h55m
2024 13 6월Hefei (HFE/ZSOF)
15:20 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
17:25 CST
B738 Scheduled
02h05m
2024 13 6월Jinan (TNA/ZSJN)
15:15 CST
Chongqing (CKG/ZUCK)
17:35 CST
B738 Scheduled
02h20m
2024 13 6월Qingdao (TAO/ZSQD)
15:10 CST
Chongqing (CKG/ZUCK)
18:05 CST
B738 Scheduled
02h55m
2024 13 6월Changzhou (CZX/ZSCG)
15:10 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
17:40 CST
B738 Scheduled
02h30m
2024 13 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
15:10 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
16:50 CST
B738 Scheduled
01h40m
2024 13 6월Shanghai (SHA/ZSSS)
15:05 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
16:40 CST
B738 Scheduled
01h35m
2024 13 6월Fuzhou (FOC/ZSFZ)
15:05 CST
Beijing (PEK/ZBAA)
17:45 CST
B738 Estimated
02h40m
2024 13 6월Beijing (PEK/ZBAA)
15:05 CST
Fuzhou (FOC/ZSFZ)
17:50 CST
B738 Estimated
02h45m
2024 13 6월Dalian (DLC/ZYTL)
15:05 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
16:00 CST
B737 (B-5205)Scheduled
00h55m
2024 13 6월Xiamen (XMN/ZSAM)
15:00 CST
Beijing (PEK/ZBAA)
18:00 CST
B38M Estimated
03h00m
2024 13 6월Qingdao (TAO/ZSQD)
15:00 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
18:15 CST
B38M Scheduled
03h15m
2024 13 6월Jinan (TNA/ZSJN)
14:55 CST
Guiyang (KWE/ZUGY)
17:50 CST
B738 Scheduled
02h55m
2024 13 6월Yinchuan (INC/ZLIC)
14:55 CST
Ürümqi (URC/ZWWW)
18:00 CST
B738 Scheduled
03h05m
2024 13 6월Linyi (LYI/ZSLY)
14:55 CST
Xiamen (XMN/ZSAM)
17:20 CST
B738 Scheduled
02h25m
2024 13 6월Guiyang (KWE/ZUGY)
14:55 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
17:45 CST
B738 (B-1982)Scheduled
02h50m
2024 13 6월Wuhan (WUH/ZHHH)
14:55 CST
Xiamen (XMN/ZSAM)
17:05 CST
B738 Scheduled
02h10m
2024 13 6월Nanning (NNG/ZGNN)
14:55 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
17:40 CST
B738 Scheduled
02h45m
2024 13 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
14:50 CST
Zhuhai (ZUH/ZGSD)
17:10 CST
B738 Scheduled
02h20m
2024 13 6월Qingdao (TAO/ZSQD)
14:50 CST
Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
17:45 CST
B738 Scheduled
02h55m
2024 13 6월Ürümqi (URC/ZWWW)
14:50 CST
Taiyuan (TYN/ZBYN)
18:15 CST
B738 Scheduled
03h25m
2024 13 6월Xianyang (XIY/ZLXY)
14:50 CST
Heze (HZA/ZSHZ)
16:50 CST
B738 Scheduled
02h00m
2024 13 6월Xiamen (XMN/ZSAM)
14:50 CST
Hangzhou (HGH/ZSHC)
16:30 CST
B738 Scheduled
01h40m
2024 13 6월Wuhan (WUH/ZHHH)
14:45 CST
Qingdao (TAO/ZSQD)
17:00 CST
B738 (B-6985)Live
02h15m
2024 13 6월Korla (KRL/ZWKL)
14:45 CST
Xianyang (XIY/ZLXY)
18:10 CST
B38M (B-205C)Est. Arrival 18:15 CST
03h25m

Shandong Airlines 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기