Hainan Airlines

CHH / HU

항공편
 • 22 6월
  HU7871
  2h 35m 이내 출발 추정
  10:25CST
  Xianyang (XIY)
  13:05CST
  Shenzhen (SZX)
  02h40m
  B738
  757 NM
  Estimated
  10:25
  2시간 이내
  Estimated
  13:05
  4시간 이내
 • 22 6월
  HU7342
  20m 이내 예정됨
  09:10CST
  Chongqing (CKG)
  11:10CST
  Guangzhou (CAN)
  02h00m
  B789
  522 NM
 • 22 6월
  HU7087
  2h 50m 이내 출발 추정
  10:40CST
  Haikou (HAK)
  13:00CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  02h20m
  B738
  704 NM
  Estimated
  10:40
  2시간 이내
  Estimated
  13:00
  4시간 이내
 • 22 6월
  HU7115
  15m 이내 출발 추정
  09:05CST
  Haikou (HAK)
  11:50CST
  Nanjing (NKG)
  02h45m
  B738
  841 NM
  Estimated
  09:05
  15분 이내
  Estimated
  11:50
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7827
  15m 이내 출발 추정
  09:05CST
  Ürümqi (URC)
  12:50CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  03h45m
  A338
  1147 NM
  Estimated
  09:05
  15분 이내
  Estimated
  12:50
  4시간 이내
 • 22 6월
  HU7603
  10m 이내 출발 추정
  09:00CST
  Beijing (PEK)
  10:55CST
  Shanghai (SHA)
  01h55m
  581 NM
  Estimated
  09:00
  10분 이내
  Estimated
  10:55
  2시간 이내
 • 22 6월
  HU7003
  10m 이내 출발 추정
  09:00CST
  Haikou (HAK)
  10:20CST
  Guangzhou (CAN)
  01h20m
  B738
  261 NM
  Estimated
  09:00
  10분 이내
  Estimated
  10:20
  1시간 이내
 • 22 6월
  HU7373
  10m 이내 출발 추정
  09:00CST
  Sanya (SYX)
  11:55CST
  Hefei (HFE)
  02h55m
  B738
  915 NM
  Estimated
  09:00
  10분 이내
  Estimated
  11:55
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7411
  10m 이내 출발 추정
  09:00CST
  Chongqing (CKG)
  11:35CST
  Xiamen (XMN)
  02h35m
  B738
  688 NM
  Estimated
  09:00
  10분 이내
  Estimated
  11:35
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7704
  2h 10m 이내 출발 추정
  11:00CST
  Shenzhen (SZX)
  14:15CST
  Beijing (PEK)
  03h15m
  A338
  1057 NM
  Estimated
  11:00
  2시간 이내
  Estimated
  14:15
  5시간 이내
 • 22 6월
  HU7183
  10m 이내 출발 추정
  09:00CST
  Beijing (PEK)
  11:30CST
  Jiamusi (JMU)
  02h30m
  B738
  727 NM
  Estimated
  09:00
  10분 이내
  Estimated
  11:30
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7821
  10m 이내 출발 추정
  09:00CST
  Ürümqi (URC)
  13:05CST
  Jinan (TNA)
  04h05m
  A332
  1416 NM
  Estimated
  09:00
  10분 이내
  Estimated
  13:05
  4시간 이내
 • 22 6월
  HU7295
  5m 이내 출발 추정
  08:55CST
  Beijing (PEK)
  11:45CST
  Fuzhou (FOC)
  02h50m
  B738
  863 NM
  Estimated
  08:55
  5분 이내
  Estimated
  11:45
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7185
  12s 이내 출발 추정
  08:50CST
  Beijing (PEK)
  11:25CST
  Yichang (YIH)
  02h35m
  B738
  624 NM
  Estimated
  08:50
  12초 이내
  Estimated
  11:25
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7028
  12s 이내 출발 추정
  08:50CST
  Shenzhen (SZX)
  10:15CST
  Haikou (HAK)
  01h25m
  B738
  248 NM
  Estimated
  08:50
  12초 이내
  Estimated
  10:15
  1시간 이내
 • 22 6월
  HU7292
  현황 N/A
  B-5661 (B738)
  761 NM
 • 22 6월
  HU7849
  예측 출발시간 4m 전
  08:45CST
  Ürümqi (URC)
  12:45CST
  Zhengzhou (CGO)
  04h00m
  B738
  1343 NM
  Estimated
  08:45
  4분 전
  Estimated
  12:45
  4시간 이내
 • 22 6월
  HU7148
  2h 20m 이내 착륙 예정
  08:40CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  11:10CST
  Beijing (PEK)
  02h40m
  B738
  835 NM
  Departed
  08:40
  9분 전
  Estimated
  11:10
  2시간 이내
 • 22 6월
  HU7151
  30m 이내 출발 추정
  09:20CST
  Guangzhou (CAN)
  11:35CST
  Jianyang, Chengdu (TFU)
  02h15m
  B738
  630 NM
  Estimated
  09:20
  30분 이내
  Estimated
  11:35
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7079
  예측 출발시간 19m 전
  08:30CST
  Beijing (PEK)
  12:40CST
  Sanya (SYX)
  04h10m
  B738
  1360 NM
  Estimated
  08:30
  19분 전
  Estimated
  12:40
  4시간 이내
 • 22 6월
  HU7317
  2h 50m 이내 착륙 예정
  08:39CST
  Haikou (HAK)
  10:40CST
  Changsha (CSX)
  02h10m
  B-228H (B38M)
  518 NM
  Departed
  08:39
  9분 전
  Estimated
  10:40
  2시간 이내
 • 22 6월
  HU7077
  2h 25m 이내 착륙 예정
  08:26CST
  Haikou (HAK)
  11:15CST
  Ningbo (NGB)
  02h45m
  B-1103 (B738)
  843 NM
  Departed
  08:26
  23분 전
  Estimated
  11:15
  2시간 이내
 • 22 6월
  HU7263
  40m 이내 출발 추정
  09:30CST
  Chongqing (CKG)
  11:55CST
  Fuzhou (FOC)
  02h25m
  B738
  727 NM
  Estimated
  09:30
  40분 이내
  Estimated
  11:55
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7837
  예측 출발시간 19m 전
  08:30CST
  Xianyang (XIY)
  11:25CST
  Guangzhou (CAN)
  02h55m
  B738
  705 NM
  Estimated
  08:30
  19분 전
  Estimated
  11:25
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7801
  1h 20m 이내 출발 추정
  10:10CST
  Beijing (PEK)
  13:30CST
  Guangzhou (CAN)
  03h20m
  1016 NM
  Estimated
  10:10
  1시간 이내
  Estimated
  13:30
  5시간 이내
 • 22 6월
  HU7823
  예측 출발시간 19m 전
  08:30CST
  Ürümqi (URC)
  09:55CST
  Kuqa (KCA)
  01h25m
  B738
  237 NM
  Estimated
  08:30
  19분 전
  Estimated
  09:55
  1시간 이내
 • 22 6월
  HU7845
  40m 이내 출발 추정
  09:30CST
  Xianyang (XIY)
  11:45CST
  Shanghai (PVG)
  02h15m
  B738
  688 NM
  Estimated
  09:30
  40분 이내
  Estimated
  11:45
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7701
  예측 출발시간 19m 전
  08:30CST
  Beijing (PEK)
  11:50CST
  Shenzhen (SZX)
  03h20m
  A338
  1057 NM
  Estimated
  08:30
  19분 전
  Estimated
  11:50
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7320
  3h 45m 이내 착륙 예정
  08:41CST
  Shanghai (SHA)
  11:35CST
  Haikou (HAK)
  03h05m
  B-1786 (B738)
  896 NM
  Departed
  08:41
  8분 전
  Estimated
  11:35
  3시간 이내
 • 22 6월
  HU7478
  2h 41m 이내 착륙 예정
  08:32CST
  Hangzhou (HGH)
  10:31CST
  Beijing (PEK)
  02h06m
  B-5405 (B738)
  621 NM
  Departed
  08:32
  17분 전
  Estimated
  10:31
  2시간 이내
날짜항공편출발지STD목적지STA항공기상태지속 시간다시보기
2024 22 6월Xianyang (XIY/ZLXY)
09:10 CST
Shenzhen (SZX/ZGSZ)
11:50 CST
B738 Estimated
02h40m
2024 22 6월Chongqing (CKG/ZUCK)
09:10 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
11:10 CST
B789 Scheduled
02h00m
2024 22 6월Haikou (HAK/ZJHK)
09:05 CST
Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
11:25 CST
B738 Estimated
02h20m
2024 22 6월Haikou (HAK/ZJHK)
09:05 CST
Nanjing (NKG/ZSNJ)
11:50 CST
B738 Estimated
02h45m
2024 22 6월Ürümqi (URC/ZWWW)
09:05 CST
Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
12:50 CST
A338 Estimated
03h45m
2024 22 6월Beijing (PEK/ZBAA)
09:00 CST
Shanghai (SHA/ZSSS)
10:55 CST
- Estimated
01h55m
2024 22 6월Haikou (HAK/ZJHK)
09:00 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
10:20 CST
B738 Estimated
01h20m
2024 22 6월Sanya (SYX/ZJSY)
09:00 CST
Hefei (HFE/ZSOF)
11:55 CST
B738 Estimated
02h55m
2024 22 6월Chongqing (CKG/ZUCK)
09:00 CST
Xiamen (XMN/ZSAM)
11:35 CST
B738 Estimated
02h35m
2024 22 6월Shenzhen (SZX/ZGSZ)
09:00 CST
Beijing (PEK/ZBAA)
12:15 CST
A338 Estimated
03h15m
2024 22 6월Beijing (PEK/ZBAA)
09:00 CST
Jiamusi (JMU/ZYJM)
11:30 CST
B738 Estimated
02h30m
2024 22 6월Ürümqi (URC/ZWWW)
09:00 CST
Jinan (TNA/ZSJN)
13:05 CST
A332 Estimated
04h05m
2024 22 6월Beijing (PEK/ZBAA)
08:55 CST
Fuzhou (FOC/ZSFZ)
11:45 CST
B738 Estimated
02h50m
2024 22 6월Beijing (PEK/ZBAA)
08:50 CST
Yichang (YIH/ZHYC)
11:25 CST
B738 Estimated
02h35m
2024 22 6월Shenzhen (SZX/ZGSZ)
08:50 CST
Haikou (HAK/ZJHK)
10:15 CST
B738 Estimated
01h25m
2024 22 6월Wenzhou (WNZ/ZSWZ)Beijing (PEK/ZBAA)B738 (B-5661)Status N/A
2024 22 6월Ürümqi (URC/ZWWW)
08:45 CST
Zhengzhou (CGO/ZHCC)
12:45 CST
B738 Estimated
04h00m
2024 22 6월Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
08:30 CST
Beijing (PEK/ZBAA)
11:10 CST
B738 Est. Arrival 11:10 CST
02h40m
2024 22 6월Guangzhou (CAN/ZGGG)
08:30 CST
Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF)
10:45 CST
B738 Estimated
02h15m
2024 22 6월Beijing (PEK/ZBAA)
08:30 CST
Sanya (SYX/ZJSY)
12:40 CST
B738 Estimated
04h10m
2024 22 6월Haikou (HAK/ZJHK)
08:30 CST
Changsha (CSX/ZGHA)
10:40 CST
B38M (B-228H)Est. Arrival 10:40 CST
02h10m
2024 22 6월Haikou (HAK/ZJHK)
08:30 CST
Ningbo (NGB/ZSNB)
11:15 CST
B738 (B-1103)Est. Arrival 11:15 CST
02h45m
2024 22 6월Chongqing (CKG/ZUCK)
08:30 CST
Fuzhou (FOC/ZSFZ)
10:55 CST
B738 Estimated
02h25m
2024 22 6월Xianyang (XIY/ZLXY)
08:30 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
11:25 CST
B738 Estimated
02h55m
2024 22 6월Beijing (PEK/ZBAA)
08:30 CST
Guangzhou (CAN/ZGGG)
11:50 CST
- Estimated
03h20m
2024 22 6월Ürümqi (URC/ZWWW)
08:30 CST
Kuqa (KCA/ZWKC)
09:55 CST
B738 Estimated
01h25m
2024 22 6월Xianyang (XIY/ZLXY)
08:30 CST
Shanghai (PVG/ZSPD)
10:45 CST
B738 Estimated
02h15m
2024 22 6월Beijing (PEK/ZBAA)
08:30 CST
Shenzhen (SZX/ZGSZ)
11:50 CST
A338 Estimated
03h20m
2024 22 6월Shanghai (SHA/ZSSS)
08:30 CST
Haikou (HAK/ZJHK)
11:35 CST
B738 (B-1786)Est. Arrival 11:35 CST
03h05m
2024 22 6월Hangzhou (HGH/ZSHC)
08:25 CST
Beijing (PEK/ZBAA)
10:40 CST
B738 (B-5405)Est. Arrival 10:31 CST
02h06m

Hainan Airlines 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기